Γρήγορη μετάβαση

Τι είναι για εμένα το Διάζωμα και πώς βλέπω το μέλλον του – Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Διαζώματος

«Από το 2010 οπότε κι έγινα μέλος του Διαζώματος νιώθω περήφανη για την επιλογή μου. Μπήκα σε μια  μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που εμπνέονται από τον πολιτισμό και παράγουν πολιτισμό, μια οικογένεια  που μου προσφέρει  κάθε χρόνο, και πολλές φορές μέσα στον χρόνο, ευδαιμονία, πνευματική ανάταση και ευκαιρία για δράση, καθώς μπορώ να συνδυάζω από τη μια τον πολιτισμό και την καινοτομία, αξίες τις οποίες καλλιεργεί το Διάζωμα και από την άλλη, την  εκπαίδευση την οποία υπηρετώ ως καθηγήτρια φιλόλογος.

Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο κ. Σταύρο Μπένο που μου εμπιστεύτηκε τα Εκπαιδευτικά του Διαζώματος και με έκανε ενεργή εθελόντρια – ο χαρακτηρισμός είναι δικός του. Αυτό σημαίνει ότι αντλώ από τη δουλειά μου ιδέες και όνειρα  και τα επενδύω στο Διάζωμα και από το Διάζωμα αντλώ το πνευματικό του κεφάλαιο και τις πετυχημένες εφαρμογές του και τα επενδύω στη δουλειά μου. Μέσα στο γενεσιουργό περιβάλλον του Σωματείου ήρθε και ο σχεδιασμός  του εκπαιδευτικού προγράμματος «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» το 2014. Το πρόγραμμα έλαβε αμέσως την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και μας πρόσφερε τη χαρά να το δούμε να υλοποιείται.

Στα πέντε χρόνια εφαρμογής του από το 2014-2019 συμμετείχαν ογδόντα επτά (87) σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας. Πρόκειται για σχολεία όλων των τύπων: Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ειδικά Σχολεία. Είναι αξιοσημείωτο πως τα περισσότερα σχολεία από όποια σχολική χρονιά κι αν ξεκινήσουν να υλοποιούν το πρόγραμμα συνεχίζουν αδιάλειπτα και τις επόμενες. Δεν σταμάτησε το πρόγραμμα ούτε το lock down που επέβαλε η πανδημία COVID-19!!!  Διακόσιοι εξήντα επτά (267) εκπαιδευτικοί και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης  έχουν συμμετάσχει  καθοδηγώντας τους δύο χιλιάδες τετρακόσιους πέντε (2405) μαθητές στο να ανταποκριθούν στον ρόλο των μαθητών–ξεναγών, αλλά και ενθαρρύνοντας και εμπνέοντας όλους τους μαθητές να μεριμνήσουν για την ανάδειξη και την προστασία των χώρων θέασης και ακρόασης με τη δημιουργία ευφάνταστων μαθητικών δημιουργιών και την υλοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων, όπως μπορεί να δει κάθε ενδιαφερόμενος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Διαζώματος Generation D (https://www.diazoma.gr/generationd/#/ ).
Για την πενταετία 2020-2025

Οι στόχοι μας είναι:1.  να γνωρίσουν και να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα σχολεία που έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα θα γίνουν οι πρεσβευτές του στην Περιφέρειά τους. Επιπλέον, θα σχεδιαστούν παρουσιάσεις του σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης2. να ενθαρρύνουμε και να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων με τη δημιουργία δικτύων για τα αρχαία θέατρα3. να απευθύνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στην προσχολική εκπαίδευση, έχοντας κάνει  τον κατάλληλο σχεδιασμό, για να ευαισθητοποιήσουμε και τους λιλιπούτειους μαθητές στην προστασία της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς.4. να συνδέσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με το Διεθνές Δίκτυο Θεάτρων, με τη δημιουργία πεδίου στην πλατφόρμα του για το νεανικό κοινό5.να βοηθήσουμε τα σχολεία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτιστικές/περιβαλλοντικές διαδρομές που θα συνδέουν τους χώρους θέασης και ακρόασης με το φυσικό περιβάλλον, με τον αγροδιατροφικό τομέα, με τη σύγχρονη κοντινή πόλη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: ιστορικά κτήρια, πολιτιστικά μνημεία, σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία, γαστρονομία και παράδοση, δηλαδή στη βάση της φιλοσοφίας του Διαζώματος που είναι η ένταξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι διαδρομές αυτές θα αποτελέσουν προτάσεις για:α) εκπαιδευτική επίσκεψη που θα συμπληρώνει το μάθημα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα ή θα το ολοκληρώνειβ) εκπαιδευτικό περίπατο ή εκδρομήγ) βιωματικό μάθημαδ) πυρήνα πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, αγωγής υγείας ή άλλου προγράμματος εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας6/ να ενθαρρύνουμε τα σχολεία να δώσουν έμφαση στις ψηφιακές δημιουργίες (βίντεο, εικονικές περιηγήσεις, ψηφιακές αφηγήσεις, ψηφιακές αφίσες, ψηφιακούς οδηγούς, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακά ημερολόγια, ψηφιακές εφαρμογές κ.ά) στην ελληνική, αλλά και σε άλλες γλώσσες. Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε έντονα την ανάγκη δημιουργίας και χρήσης ψηφιακών προϊόντων από μαθητές και για μαθητές.7. να προτείνουμε σε  Έλληνες μαθητές που φοιτούν σε σχολεία του εξωτερικού να γίνουν πρεσβευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος και να ξεναγήσουν εικονικά τους ξένους συμμαθητές και εκπαιδευτικούς τους στα μνημεία φύσης και πολιτισμού της Ελλάδας.

8. να συνεχιστούν οι συνεργασίες που με επιτυχία έχει καλλιεργήσει το Διάζωμα

α) με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης). Η συνεργασία έχει ως στόχο την από κοινού υποστήριξη εθελοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτικών οικονομίας και πληροφορικής.

β) με το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου για την

«υιοθεσία» των αρχαίων θεάτρων και ωδείων της Κύπρου από Έλληνες μαθητές στο πλαίσιο κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας

γ) με το Πολιτιστικό Σωματείο Festival dellla philosofia in Magna Grecia που έχει έδρα την Ελέα (Velia) της Νότιας Ιταλίας (πατρίδα των φιλοσόφων Ζήνωνα και Παρμενίδη) και διοργανώνει  κάθε χρόνο ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που υλοποιείται ως μια φιλοσοφική διαδρομή για μαθητές από Λύκεια Κλασικών Σπουδών της Ιταλίας. Έλληνες μαθητές αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν τους Ιταλούς μαθητές σε ελληνικά αρχαία θέατρα, αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους όπου οι Ιταλοί μαθητές συμμετέχουν σε εργαστήρια φιλοσοφικού χαρακτήρα

δ) με τις εκδόσεις Πατάκη στο πλαίσιο του Μήνα Εφηβείας όπου υλοποιείται Εργαστήρι τριών συναντήσεων, μία στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη όπου οι μαθητές συναντούν στελέχη του Διαζώματος, και τον αρχιτέκτονα, αναστηλωτή του αρχαίου θεάτρου Διονύσου Ελευθερέως, ενημερώνονται για τη φιλοσοφία και τις αρχές του Διαζώματος, αλλά και για την ιστορία του αρχαίου θεάτρου, μία στο ίδιο το αρχαίο θέατρο για την επίλυση αποριών και μία τελευταία, αυτή της ξενάγησης των συμμαθητών τους από τους ίδιους.

Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε κι άλλες από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Καταλαβαίνετε, νομίζω, ότι κάνοντας τους νέους μας, κοινωνούς των οραμάτων και των επιτυχημένων προγραμμάτων του Διαζώματος και ευαισθητοποιώντας τους να δουν το θέμα της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς ολιστικά, το μέλλον του είναι κάτι περισσότερο από ευοίωνο.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον κ. Κων/νο Μπολέτη ο οποίος ασμένως ανταποκρίνεται στην πρόσκληση σχολείων και ξετυλίγει με τον επιστημονικό του λόγο το γοητευτικό ταξίδι της εξέλιξης του θεάτρου Διονύσου Ελευθέρως, εντυπωσιάζοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές. Θερμές ευχαριστίες στην κ. Μαρία Κουρασάνη για την ανεκτίμητη αρωγή της στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Generation D και στον Σωκράτη Μεχτερίδη, τον δημιουργό της”.

 

mairi_B

Μαίρη Μπελογιάννη

Φιλόλογος, δρ. Αρχαιολόγος

Υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Διαζώματος ([email protected])