Γρήγορη μετάβαση

Τελική έγκριση μελέτης πρόσβασης κοινού και ΑμEΑ στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Σχετικά Θέατρα

Πηγή: Αρχαίο Θέατρο Λάρισας – επίσημος ιστότοπος

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, συζητήθηκε στην 1η συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), για το 2021 (θέμα 19ο), η επικαιροποιημένη μελέτη πρόσβασης κοινού και ΑμEΑ στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.
Η μελέτη υποστηρίχθηκε από τους κ. Δημήτριο Καραγκούνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ και την κα Ανθή Τσιτσά, Πολιτικό Μηχανικό, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας Φορέας Ε.Ε., με την παρουσία της κα Σταυρούλας Σδρόλια, προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.
Στις 27 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε η απόφαση έγκρισης της μελέτης ύστερα και από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. Ακολούθησε προσαρμογή της μελέτης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΑΣ και στις 17/05 είχαμε την τελική θεωρημένη μελέτη από το ΥΠΠΟΑ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω προτείνεται, σύμφωνα με τα σχέδια της οριστικής αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης, μεταλλική κατασκευή με επίστρωση των πλατύσκαλων και των πατημάτων από ξύλο πεύκης.
Η κατασκευή θα επιτρέπει την επικοινωνία από τον εσωτερικό χώρο του θεάτρου (σχετικό υψόμετρο +0,00m) με την παρακείμενη οδό Βενιζέλου (σχετικό υψόμετρο +3,15m).

Αποτελείται:
1. Aπό τον χώρο υποδοχής του κοινού της οδού Βενιζέλου ορθογωνικής απλής μορφής διαστάσεων 3,83*4,70m. Στο χώρο αυτό τοποθετείται μεταλλική συρόμενη διπλή θύρα 3,25*1,60 με δύο σταθερά τμήματα όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Η μορφή της θύρας ακολουθεί εκείνη των ήδη υπαρχόντων κιγκλιδώματα του θεάτρου.

2. Την κλίμακα δύο κλάδων με ενδιάμεσα και ακραία κιγκλιδώματα. Η κλίμακα αποτελείται από τρία ίσα ευθύγραμμα τμήματα και δύο ενδιάμεσα πλατύσκαλα πλάτους 3,00m.

3. Για την πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. έχει προβλεφθεί κινητό αμαξίδιο το οποίο θα κινείται στην άνω πλευρά του κλιμακοστασίου. Για την τοποθέτηση των οδηγών κίνησης του έχει κατασκευασθεί πρόσθετος μεταλλικός σκελετός σε ύψος 1,50m από την επιφάνεια των επιφανειών της κλίμακας. Τα φέροντα στοιχεία στήριξης του κινητού αμαξιδίου επενδύονται από όλες τις πλευρές με φύλλα χάλυβα σε χρώμα γκρι.

4. Στο επίπεδο της ορχήστρας του θεάτρου το τελικό δάπεδο βρίσκεται στο ίδιο υψόμετρο με το πλατύσκαλο της σκάλας προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο χώρο του θεάτρου.

Τα προτεινόμενα υλικά κατασκευής είναι χάλυβας και ξύλο για τα φέροντα και λοιπά δομικά στοιχεία.

Το σύνολο της παραπάνω κατασκευής αποτελείται από φυσικά συναρμολογούμενα επί τόπου υλικά, εξασφαλίζουν δε άμεση αναστρεψιμότητα.

Αμαξίδιο (αναβατόριο Α.Μ.Ε.Α)
Η πρόταση αρχιτεκτονική – στατική προβλέπει την χρήση αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. τύπου V65 της εταιρείας KLEEMΑN, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν ληφθεί στον σχεδιασμό (αρχιτεκτονικά – στατικά) της μελέτης. Πρόκειται για μηχάνημα που πληρεί τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι εξωτερικού χώρου και έχει την ανάλογη αντοχή στο χρόνο.
Η κίνηση δίνεται μέσω δύο ηλεκτρικών παροχών (αφετηρία – τέλος) όπου φορτίζεται συσσωρευτής που εμπεριέχει και κινεί το μηχάνημα. Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται σε 300kgs.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης πράξης του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’» που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 22/04 ο προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, αρχιτέκτων μηχανικός και επικεφαλής της ομάδας επίβλεψης των εργασιών στο μνημείο, κ. Δημήτριος Καραγκούνης και η κα. Σοφία Τσανακτσίδου Πολιτικός Μηχανικός του έργου θα προχωρήσουν στην σύνταξη του διαγωνισμού προκειμένου να ακολουθήσει η προκήρυξη για την ανάδειξη του αναδόχου και την υλοποίηση των εργασιών.
Η χρηματοδότησή του έργου είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ, καθώς αποτελεί ένα από τα υποέργα που έχουν εγκριθεί και προβλέπεται να προκηρυχθεί εντός του 2021.
Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ειδικού φωτισμού στην είσοδο, πινακίδων που θα καθοδηγούν τους πολίτες, διαμόρφωση της εισόδου επί της οδού Βενιζέλου, κατασκευή σκάλας με προδιαγραφές πρόσβασης ΑμEΑ καθώς και τοποθέτηση ειδικών ενημερωτικών πινακίδων και σε κώδικα Μπράιγ (Braille).