Γρήγορη μετάβαση

Τα άνθη της πέτρας: Ξερολιθιές και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική (βίντεο)

Τα Άνθη της Πέτρας, είναι ένα σωματείο με αποστολή τη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής  και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λαγκαδινής  τέχνης της πέτρας και των Λαγκαδίων Αρκαδίας  ως υπαίθριου μουσείου λαϊκής αρχιτεκτονικής. Επίσης στους στόχους του είναι η μελέτη, η καταγραφή και η προβολή της συμβολής και της επιδράσεως της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά και σε άλλους τομείς του πολιτισμού.

Τα τελευταία χρόνια οι ξερολιθικές κατασκευές είναι στην επικαιρότητα και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διαφόρων φορέων με στόχο τη διάσωσή τους, με κορυφαίο γεγονός την ανακήρυξή τους σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Η ταυτοτική σύνδεσή τους με το φυσικό περιβάλλον, ή μιλώντας με όρους της πολιτιστικής κληρονομιάς με το αγροτικό τοπίο, καθώς και η συσχέτισή τους με προβλήματα που σχετίζονται με την κλιματική κρίση έχουν καταστήσει την τεχνική της ξερολιθιάς ιδιαίτερα δημοφιλή.

Ως προσκεκλημένος ομιλητής στο 1ο Σχολείο Ξερολιθιάς Άνδρου (6-13/11/2021) ο Πρόεδρος των Ανθέων της Πέτρας, κ.  Γιάννης Τσιαούσης δίνει μια συνολική εικόνα των πρωτοβουλιών των Ανθέων της Πέτρας που αφορούν τον πολιτισμό της πέτρας και την ιδιαίτερη έκφανσή του, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Σε μια περίοδο που οι ξερολιθικές κατασκευές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο, το σωματείο προβάλλει τον πολυσήμαντο χαρακτήρα αυτών των κατασκευών τόσο στο αγροτικό τοπίο, όσο κι εντός των παραδοσιακών οικισμών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω το σχετικό βίντεο: