Γρήγορη μετάβαση

Συνεργασία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με το Πρόγραμμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μια πολύ σημαντική συνεργασία εγκαινιάστηκε  για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και το  Πρόγραμμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 υπεγράφη Μνημόνιο επιστημονικής συνεργασίας για την από κοινού υποστήριξη δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων.

Το Πρόγραμμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι το πρώτο πιστοποιημένο στο είδος του Πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδεύει υποψηφίους εκπαιδευτικούς στα αντικείμενα της οικονομίας, της διοίκησης και της πληροφορικής. Το Πρόγραμμα ακολουθεί τα πρότυπα εκπαίδευσης του Harvard School of Education και του Stanford Graduate School of Education και αναπτύσσει συνεργασίες με επιστημονικά ιδρύματα στο εξωτερικό.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» από κοινού με το Πρόγραμμα  Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης, φιλοδοξούν να δώσουν έναυσμα και κίνητρο στους  φοιτητές να μυηθούν σε ζητήματα μέριμνας και ανάδειξης των μνημείων και να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική εμπειρία μέσα από συμμετοχή σε σεμινάρια πολιτιστικής διαχείρισης που αφορούν σε σύγχρονα προβλήματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (case studies).

Πρώτο βήμα της συνεργασίας είναι η διοργάνωση ημερίδας στο κτίριο του Ο.Π.Α. στις 16 Μαρτίου 2018, όπου στελέχη και συνεργάτες του Διαζώματος θα μιλήσουν στους φοιτητές για το έργο και την αποστολή του Σωματείου.

Μπορείτε να δείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό καθώς και το κείμενο του Μνημονίου

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Προέδρου του Διαζώματος κ. Σταύρου Μπένου και της επιστημονικής υπεύθυνης και συντονίστριας του Προγράμματος, κ. Βασιλικής Μπρίνια.