Γρήγορη μετάβαση

Ανάθεση σύμβασης για τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων – πιλοτική εφαρμογή στην Πολιτιστική Διαδρομή Ηπείρου

Το τελευταίο διάστημα βασικό μέλημα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για τη σωστή λειτουργία των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών Πάρκων) είναι η διαχείριση, οργάνωση και διακυβέρνησή τους και η εξασφάλιση ενός Φορέα Λειτουργίας και Διαχείρισης (Destination Management Organization – DMO), ο οποίος θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών των παραπάνω ολιστικών προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού να διατηρεί υψηλή ποιότητα. Συνεπώς, και το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους φορείς λειτουργίας των παραπάνω προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και να συνδράμει ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και βιωσιμότητα των παραπάνω προϊόντων.

Στο παραπάνω πλαίσιο υπεγράφη την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 η σύμβαση για την ανάθεση του έργου: «Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Τη σύμβαση υπέγραψαν αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αφ’ ετέρου η ατομική επιχείρηση “Χρήστος Χιώτης”.

Συνοπτικά τα παραδοτέα του παραπάνω έργου θα είναι τα εξής:

  1. Βελτίωση υπάρχουσας Ιστοσελίδας της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου.
  2. Δημιουργία Ψηφιακού αποθετηρίου κατά το παράδειγμα της Διαδρομής Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας (ΟΙΔΙΠΟΥΣ) για την αποθήκευση όλων των δεδομένων της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, όπως κείμενα, φωτογραφίες μνημείων κ.α.
  3. Πλατφόρμα παρακολούθησης Διαδρομής για το φορέα λειτουργίας (DMO)
  4. Website Ενημέρωσης και Διαβούλευσης της Συστάδας των Επιχειρήσεων που εντάσσονται στη Διαδρομή (CLUSTER)
  5. Τεχνική υποστήριξη από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς όλους όσους θα διαχειρίζονται τα παραπάνω εργαλεία.

Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.200 ευρώ. Το παραπάνω ποσό καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από χορηγία, ύψους 15.000 ευρώ, που διαθέτει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη των δράσεων που θα συνδράμουν στην εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας και βιωσιμότητας των παραπάνω προϊόντων.

Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε τη σύμβαση:

«Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φορέων λειτουργίας (DMO) των προϊόντων Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων), με πιλοτική εφαρμογή την Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»