Γρήγορη μετάβαση

Σύμβαση ανάθεσης σχεδιασμού ιστοσελίδας για το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», η σύμβαση για την ανάθεση του σχεδιασμού και υλοποίησης της ιστοσελίδας του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Θεάτρων, μεταξύ του προέδρου του Διαζώματος, κ. Σταύρου Μπένου και του συνιδρυτή της ΑΜΚΕ «Ματαρόα», κ. Αντώνη Παπαδόπουλου.

Το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων, είναι μια πρωτοβουλία του Διαζώματος που στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, που θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση, προστασία,  ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Τον Ιούνιο του 2018 υπεγράφη για το σκοπό αυτό, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Διαζώματος, του Πανεπιστημίου της Βενετίας IUAV, του Επιστημονικού Περιοδικού Engramma και του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης. Πρώτο βήμα της συνεργασίας αυτής, είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης αυτής, στους πολίτες του κόσμου, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει το επιστημονικό υλικό που θα παράγεται.

Αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης επομένως, είναι η ανάθεση υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  του παραπανω προγράμματος, μιας εύχρηστης διαδικτυακής πλατφόρμας – αποθετήριου του επιστημονικού υλικού, που θα το επικοινωνεί στους επισκέπτες της με τρόπο ελκυστικό και απλό.

Ο χρόνος εκπόνησης της ιστοσελίδας είναι 6 μήνες και στο διάστημα αυτό θα έχουν υλοποιηθεί τα εξής: α) η ιστοσελίδα του Δικτύου Αρχαίων θεάτρων, β) ο λογότυπος του Δικτύου και οι εφαρμογές του και γ) οι οδηγίες για τη διαχείριση της ιστοσελίδας.

To κόστος της ανάθεσης είναι 2.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καταβληθεί από το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στο πλαίσιο Πολιτιστικής Χορηγίας προς το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου,  χάρη στην αμέριστη υποστήριξη του οποίου ανοίγει ο δρόμος  για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα  που θα συμβάλλει καταλυτικά στην ανάδειξη και φροντίδα των αρχαίων θεάτρων της Μεσογείου!

Mπορείτε να διαβάσετε τη σύμβαση στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Σύμβαση ανάθεσης σχεδιασμού ιστοσελίδας για το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης