Γρήγορη μετάβαση

Συντήρηση – Αποκατάσταση – Ανάδειξη του Θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄

Σχετικά Θέατρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίας πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης με τίτλο «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου» προέβη στην πρόταση ένταξης του έργου Συντήρηση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Θεάτρου και των  άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄ στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Το έργο ενάχθηκε στο πρόγραμμα το 2016 και περιλαμβάνει δώδεκα υποέργα, εκ των οποίων το κύριο (Υποέργο 1) εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Ιωαννίνων και αφορά σε εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου και του τοίχου της δυτικής στοάς. Τα υπόλοιπα υποέργα αφορούν προμήθειες και εργασίες υποστηρικτικές  του Υποέργου 1.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης των τριών δυτικών κερκίδων της κατώτερης ζώνης του θεάτρου με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου καθώς και τον όμορο δυτικό αναλημματικό τοίχο. Επίσης, περιλαμβάνει τμήματα των κεντρικών κερκίδων της μεσαίας ζώνης με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις κερκίδες 7Α και 8Α ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών στην κερκίδα 9Α και στον όμορο δυτικό αναλημματικό τοίχο, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την αποκατάσταση της κατώτερης ζώνης του μνημείου. Εν τω μεταξύ έχει υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ μελέτη -πλαίσιο για την επέκταση των εργασιών στο μεσαία ζώνη.

Οι εργασίες αποκατάστασης του θεάτρου χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα απαιτητικές εξ αιτίας της κακής ποιότητας του δομικού υλικού αλλά και τον εκτεταμένων παρατοποθετήσεων κατά την φάση παλαιότερων επεμβάσεων (1960).

Για το λόγο αυτό, στο παρόν έργο που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων τα τελευταία πέντε χρόνια, παράλληλα με τις εργασίες αποκατάστασης, γίνεται μια διαρκής προσπάθεια μελέτης και τεκμηρίωσης προκειμένου το έργο να τροφοδοτείται με τα κατάλληλα δεδομένα που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχισή του.

Το μέγεθος του μνημείου και το είδος των εργασιών, επιβάλουν μια σειρά υποστηρικτικών ενεργειών που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα αλλά και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας. Για το λόγω αυτό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον προμήθειες εξοπλισμού ανύψωσης και πρόσδεσης, εγκαταστάθηκε μεταλλική ράμπα μεταφοράς αρχιτεκτονικών μελών και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μηχανισμού γερανογέφυρας στο κοίλο σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η επέκταση του προσωρινού εργοταξιακού στεγάστρου και η αναβάθμιση των υποδομών του.

 • Εργασίες συντήρησης επιφάνειας δομικού υλικού του οπίσθιου τοίχου της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού: Έχουν ολοκληρωθεί οι επεμβάσεις στο 70% του αρχικού φυσικού αντικειμένου ενώ έχει προβλεφθεί η επέκταση των εργασιών σε επιπλέον τμήμα της τοιχοποιίας.

Οι εργασίες βασίζονται στην εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου, σύμφωνα με την οποία αποκαθίσταται η μονολιθικότητα των δόμων της τοιχοποιίας, οι οποίοι εμφανίζουν πολλαπλές ρηγματώσεις, συνεπεία του είδους του υλικού, της έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής (υγρασία, παγετός, έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές) και την ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης.

 • Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού στον χώρο εγκαταστάθηκε σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και άρδευσης πρασίνου, ενώ βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ, η μελέτη εγκατάστασης στεγάστρου προστασίας από άμεσο κεραυνικό πλήγμα. Παράλληλα, σε στάδιο εκπόνησης της μελέτης βρίσκεται η επέκταση του εσωτερικού δικτύου νερού στα ανατολικά του αρχαιολογικού χώρου ώστε να δημιουργηθούν νέα σημεία παροχής πόσιμου νερού για το κοινό.
 • Στο ίδιο πνεύμα βελτίωσης της εμπειρίας επίσκεψης στον χώρο υλοποιήθηκε (και ολοκληρώθηκε ) μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου και το Υποέργο 2 «Επέκταση χώρου στάθμευσης και περίφραξης του αρχ/κού χώρου Δωδώνης». Σύμφωνα με αυτό έγινε επέκταση του χώρου στάθμευσης κατά 2000 τ.μ. για την υποδοχή μεγαλύτερων οχημάτων (λεωφορεία, mini bus και campers), ενώ κατασκευάστηκε περίφραξη μήκους 215μ. Παράλληλα, η δράση περιλάμβανε και τη διαμόρφωση της εισόδου με νέα επίστρωση και μελετημένη φύτευση.
 • Τέλος, προβλέπεται η έκδοση έντυπου αρχαιολογικού οδηγού και ενημερωτικού φυλλαδίου για τον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης και φυλλάδιο σε μορφή Braille, καθώς η τοποθέτηση μίας πινακίδας ενημέρωσης σχετικά με τη μεθοδολογία αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου.

Για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων στο έργο απασχολείται προσωπικό πολλαπλών ειδικοτήτων (επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό) με σύμβαση ΙΔΟΧ (αρχιτέκτονες, πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, τεχνικοί συντήρησης, ειδικευόμενοι εργάτες και εργατοτεχνίτες και μία λογίστρια).

 

                                                            Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας

                                                                               Βαρβάρα Παπαδοπούλου

                                                                                       Δρ Αρχαιολόγος

 

 • Γενική άποψη του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης. Αεροφωτογραφία (Νοέμβριος 2021 - Αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Η ενημερωτική πινακίδα με πληροφορίες για τη μεθοδολογία αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Δωδώνης (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Αποκατάσταση της κερκίδας 7 του Αρχαίου Θεάτρου της Δωδώνης (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Διακρίνεται η αποκατάσταση στις κερκίδες 7-8-9 (αρχείο ΕΦΑ Ιωάννινων)
 • Γενική άποψη του κοίλου (Αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Τοποθέτηση γερανογέφυρας (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Τοποθέτηση γερανογέφυρας (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Άποψη από τις εργασίες συντήρησης τοίχου δ και στοάς (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Οι εργασίες αποκατάστασης του τοίχου της δυτικής στοάς (Αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Η κατασκευή της ράμπας που βελτιώνει αισθητά την εμπειρία επίσκεψης στο χώρο (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Το σημαντικό έργο της συντήρησης. Στην εικόνα εργασίες συντήρησης τοίχου στοάς (αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Συγκόλληση αρχιτεκτονικού μέλους (Αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Η Δυτική Τοιχοποιία Στοάς (Νοέμβριος 2021 - ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Ο νέος χώρος στάθμευσης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Δωδώνης (ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Ο νέος χώρος στάθμευσης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Δωδώνης (ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Ο νέος χώρος στάθμευσης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Δωδώνης (ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Ο νέος χώρος στάθμευσης και η είσοδος στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Δωδώνης (ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Η είσοδος στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Δωδώνης (ΕΦΑ Ιωαννίνων)
 • Το στέγαστρο αντικεραυνικής προστασίας στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης (ΕΦΑ Ιωαννίνων)

Για την επικοινωνία :

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Πλατεία 25ης Μαρτίου 6

Τηλ.: 265 100 1089, Fax: 265 100 1051

e-mail: www.amio.gr

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα:                     κλειστό

Τρίτη-Κυριακή:            08.00-15.00

Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης

Τηλ. 2651082287, 26510 82213, 2651082113

Ώρες λειτουργίας:

Καθημερινά: 8.30 – 15.30΄