Γρήγορη μετάβαση

Ψηφιακά, δίπλα σας!

Έχουμε ήδη περάσει σε μια εποχή ψηφιοποίησης και μεγάλης κινητικότητας της επικοινωνίας. Τα νέα πολιτιστικά προϊόντα κινούνται και διαμορφώνονται μέσα στους νέους ορίζοντες του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και οικονομίας. Το Διάζωμα μελετάει και αξιοποιεί το νέο περιβάλλον και τα «εργαλεία» της ψηφιακής εποχής και οικοδομεί μια δυναμική, διεισδυτική και πολύπλευρη επικοινωνία στα νέα ψηφιακά θεμέλια.

Στην προσπάθεια μας αυτή έχουμε ως στόχο, με μεγάλο σεβασμό στη μοναδική αξία και συνθετότητα του πολιτιστικού αποθέματος, να διατηρήσουμε την ευαισθησία και την ποιότητα που αρμόζει τόσο στα υπέροχα μνημεία μας όσο και στους πολίτες του κόσμου ως αποδέκτες των νέων μορφών της ψηφιακή επικοινωνίας.

Η ομάδα επικοινωνίας του Σωματείου, μέσω των κοινωνικών δικτύων, σε Facebook και Instagram, εργάζεται, φέρνοντας κοντά στον πολίτη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις συνέργειες του Διαζώματος, την πρόοδο αποκατάστασης μνημείων, τις νέες συνεργασίες, τις πολιτιστικές διαδρομές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τις εξαιρετικές δυνατότητες μέσω της αξιοποίησης του πολιτισμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στη «φαρέτρα» μας είναι όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό, μέσα από μια «έξυπνη» προσέγγιση με δυναμισμό και σύγχρονη ματιά. Αξιοποιώντας λοιπόν multimedia αρχεία, πρωτογενές φωτογραφικό υλικό αλλά και φωτογραφίες από μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, όλα σχετικά με τα αρχαία μνημεία, φτιάχνουμε ένα νέο επικοινωνιακό περιβάλλον, συμβατό με τις νέες ανάγκες της κοινωνίας μας και της νέας γενιάς, την οποία και θέλουμε να κάνουμε συνοδοιπόρο στις δράσεις μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους πολίτες, αλλά υλοποιούνται και νέες επιτυχημένες συνεργασίες στο πεδίο της επικοινωνίας, όπως αυτή με την Google, η οποία συνέδραμε στις προσπάθειες ανάδειξης της «Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου». Κοιτάμε μπροστά, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία, την παράδοση, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία, την επιστήμη. Η εξωστρέφεια είναι βασικό χαρακτηριστικό του Διαζώματος.

Προχωράμε λοιπόν, σταθερά αφοσιωμένοι στον οραματικό μας στόχο: Να φέρουμε τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού στο κέντρο της ζωής της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 #μαζί #διάζωμα