Γρήγορη μετάβαση

«Πρόβλεψη και προτάσεις αξιοποίησης του Αρχαιολογικού Πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας στην οικονομία και την κοινωνία της περιοχής».

Πηγή: OΠΑ

Λίγα λόγια για το ΔΙΑΖΩΜΑ

Το «Διάζωμα» είναι ένα Σωματείο του οποίου τα μέλη έχουν θέσει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων και την ένταξή τους στην καθημερινότητα μας. Ανοιχτό σε όλους, το ΔΙΑΖΩΜΑ επιδιώκει να ανοίξει μια αγκαλιά για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των συνεργειών μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, επιστημόνων,  επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το «Διάζωμα» σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι όχι μόνο η αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων, αλλά η σύνδεση αυτών με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την αιχμή του δόρατος αποτελούν οι «Πολιτιστικές Διαδρομές», οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας μας και συνιστούν ένα αγαθό πολιτιστικού τουρισμού. Το αγαθό αυτό διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, όπως για παράδειγμα τα μνημεία μιας περιοχής, πολιτιστικά και φυσικά. Οι «Διαδρομές», λοιπόν, καλύπτουν μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή, διαθέτουν ένα κεντρικό θέμα (το συνεκτικό στοιχείο), ενώ αποκτούν «τουριστική ταυτότητα» με συγκεκριμένη επωνυμία (branding). Ο κύριος στόχος μιας «Διαδρομής» είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ορισμένης περιοχής, οικονομικά και κοινωνικά.

Σχετικά με τον Ορχομενό Βοιωτίας

Το Αρχαιολογικό πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υλοποιούμενης «Διαδρομής» της Στερεάς Ελλάδας, με τίτλο «Διαδρομή των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας». Η «Διαδρομή» αυτή έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το «Διάζωμα». Έχει ως συνεκτικό στοιχείο τα αρχαία θέατρα των Δελφών, της Ερέτριας και του Ορχομενού Βοιωτίας, τα θέατρα Καβιρείου και Άσκρης, καθώς και τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Παράλληλα, στη «Διαδρομή» εντάσσονται και άλλα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, είτε ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είτε πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η ζήτηση πολιτιστικού τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα αφορά σχεδόν αποκλειστικά στους Δελφούς. Τα υπόλοιπα μνημεία και αξιοθέατα της Περιφέρειας παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα στο μέσο επισκέπτη της χώρας. Η «Διαδρομή» φιλοδοξεί να αλλάξει αυτή την κυρίαρχη τάση και να προσελκύσει επισκέπτες σε όλο το μήκος της. Έτσι, θα ωφεληθούν όχι μόνο τα ίδια τα μνημεία και τα υπόλοιπα σημεία του πολιτιστικού ή φυσικού αποθέματος, αλλά και οι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης και αναψυχής, οι παραγωγοί προϊόντων αγροδιατροφής, οι τοπικές βιοτεχνίες, οι παραγωγοί σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων, αλλά και η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής, μικρών και μεγάλων.

Το Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας περιλαμβάνει τη σύνδεση σε ένα ενιαίο σύνολο τριών κορυφαίων μνημείων: του αρχαίου θεάτρου, του Μυκηναϊκού Ταφικού μνημείου (που είναι γνωστό και ως «Θησαυρός του Μινύα») και ενός βυζαντινού ναού του 10ου αιώνα, της Παναγίας της Σκριπούς. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας, το οποίο θα συμβάλει, αφενός στη συντήρηση και ανάδειξη των τριών αυτών μνημείων αφετέρου στη σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Οι φοιτητές του Προγράμματος

ανά ανομοιογενείς ομάδες των 5 ατόμων, εκπόνησαν εργασία.

Σκοποί της εργασίας ήταν:

  • να εξετάσει, να προβλέψει πώς αυτό θα συμβεί
  • ποιες ενέργειες/παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν προκειμένου η κοινωνική και οικονομική ωφέλεια από τη δημιουργία του «Πάρκου» να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Η καλύτερη εργασία, η οποία κρίθηκε από ειδική επιστημονική επιτροπή με μέλη την κ. Μπρίνια και εξειδικευμένους επιστήμονες του Διαζώματος, παρουσιάστηκε, από την ομάδα που την εκπόνησε, στην 4η συνάντηση του «Άνω Διαζώματος», στις 10 Ιουνίου 2018

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εργασίας έδω.

Καινοτόμος συνεργασία με το Διάζωμα

hermis_logo