Γρήγορη μετάβαση

Πρόσληψη προσωπικού για την έναρξη των εργασιών ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου της Πλατιάνας

Σχετικά Θέατρα

Σε προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας» προχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010999240 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Θυμίζουμε, πως το Μάιο του 2021 εκδόθηκε η Απόφαση  έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας που τροποποιούσε την παλιά απόφαση του 2019 και επιπλέον περιλάμβανε τον προγραμματισμό πρόσληψης του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού. Η Απόφαση περιγράφει τις ακόλουθες εργασίες:

α. Διαμόρφωση χώρων: οργάνωση έργου, καθαρισμός σκηνικού, κοίλου και εξωτερικής περιφέρειας θεάτρου, οργάνωση αρχαίου λίθινου υλικού από ερειπιώνα, εργασίες αποχωματώσεων – επιχώσεων πρόσβασης, διαμόρφωση βατών επιφανειών πρόσβασης, αποκατάσταση βόρειου τοίχου σκηνής, αναστήλωση αρχαίου υλικού ερειπιώνα, μερική αποκατάσταση σκηνικού.

β. Δαπάνες Ενημέρωσης Επισκεπτών, σχεδιασμός και παραγωγή πληροφορικού και διαφημιστικού υλικού και περιλαμβάνει: ενημερωτική πινακίδα Leader, πληροφοριακή πινακίδα Leader, παραγωγή τρίγλωσσου πληροφοριακού υλικού, παραγωγή τρίγλωσσου πληροφοριακού υλικού σε γραφή Braille

γ. Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου: μελέτη υλικών-πετρογραφική, στατική μελέτη, μελέτη εφαρμογής αναστήλωσης σκηνικού οικοδομήματος.

δ. Εξοπλισμός και Οπτικοακουστικά Μέσα. Αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών ανά ομάδες και είδη εργασιών: μέτρα ατομικής προστασίας, είδη πρώτων βοηθειών, υλικά συντήρησης και ανασκαφής, εργαλεία συντήρησης και ανασκαφής, ειδικές κατασκευές για την έκθεση των αρχιτεκτονικών μελών, δομικά υλικά (τσιμέντο, χαλίκι, κα), φωτογραφικός εξοπλισμός (φωτ. Μηχανή, drone) κ.α.

Με την ολοκλήρωση της πρόσκλησης του προσωπικού αναμένεται η έναρξη της αποκάλυψης και ανάδειξης του μνημείου, που θα θέσει τις βάσεις για την ένταξή του στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Δείτε ακόμη:

Το ταξίδι μας : Το Αρχαίο Θέατρο της Πλατιάνας – Αύγουστος 2021

Η Πρόσκληση Πρόσληψης Προσωπικού της ΕΦΑ Ηλείας – Οκτώβριος 2021

Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Το αρχαίο θέατρο στην Πλατιάνα Ηλείας στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

  • Τρισδιάστατη απεικόνηση του θεάτρου από την μελέτη των κ.κ. Μαρία Μαγνήσαλη και Θεμιστοκλή Μπιλή