Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»: Ανάθεση μελέτης για το στρατηγικό σχεδιασμό (masterplan) για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κομοτηνής

Το Νοέμβριο του 2020, ο Δήμαρχος Κομοτηνής, κ. Γιάννης Γκαράνης ανέθεσε στην εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (βλ. εδώ), την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης. Η ανάθεση έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΠΟΛΙΣ», που εφαρμόζεται μετά από πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε εννέα πόλεις της χώρας με πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα.

Η ανάθεση του masterplan αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας που απαιτεί η υλοποίηση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης στην πόλη της Κομοτηνής, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων καθώς και την αναζωογόνηση του αστικού χώρου.

Το masterplan θα υποδείξει ακόμη τρόπους για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών για την προετοιμασία υποβολής ώριμων έργων σε υφιστάμενα προγράμματα, καθώς και στο συντονισμό όλων των φορέων που εκτελούν έργα ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις στην πόλη. Η μελέτη του masterplan αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2021.

Η ανάδειξη του πολυπολιτισμικού πλούτου της Κομοτηνής μέσα από την εφαρμογή του πρότυπου σχεδίου τοπικής ανάπτυξης «ΠΟΛΙΣ» έχει ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» και είναι έτοιμο να προσφέρει όλη την τεχνογνωσία που διαθέτει για την υποστήριξη των θεσμικών φορέων στην υλοποίηση του μεγαλόπνοου αυτού προγράμματος.

komotini-polis-2021