Γρήγορη μετάβαση

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ»: Πρώτη τηλεδιάσκεψη Διαζώματος και φορέων για την αξιοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στο Masterplan της Πόλης της Θήβας

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τον εμπλουτισμό του Masterplan της Πόλης της Θήβας (Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ») με εξειδικευμένες δράσεις στους άξονες περιβάλλον και ενέργεια.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε απόλυτη σύμπνοια με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συγκροτεί μια Ομάδα Εργασίας από εξαιρετικά στελέχη στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να διανθιστούν τα Προγράμματα των Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών και Πάρκων με εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του Διαζώματος είναι να συμβάλει στην υιοθέτηση των διεθνών και ευρωπαϊκών τάσεων στο τομέα της διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος με βιώσιμο τρόπο (πράσινη ενέργεια, κυκλική οικονομία κ.α.) και στη διαμόρφωση της σύγχρονης, ανανεωμένης ταυτότητας των ιστορικών πόλεων της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ».

Πιο συγκεκριμένα, έχοντας ολοκληρωθεί το πρώτο παραδοτέο της Στρατηγικής Μελέτης (Masterplan) για το Δήμο Θήβας (Τεύχος Διαγνωστικής Προσέγγισης και Πλαίσιο Δράσης) από την εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε., ανάδοχο της μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Θηβαίων τον περασμένο Οκτώβριο, οι συμμετέχοντες προσέφεραν πολύτιμες ιδέες και προτάσεις που αφορούν σε πρωτοβουλίες για το κλίμα, το περιβάλλον, την ενέργεια, την αστική κινητικότητα, τη γεωργία και τη βιώσιμη χρηματοδότηση, οι οποίες θα είναι πολύτιμες για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ.: Πάνος Βασιλείου (Γενικός Γραμματέας Δήμου Θήβας), Κωνταντινιά Τσαγκάρη και Γιώργος Καρέτσος (Δ/ντρια ΙΜΔΟ και Δ/ντης Ερευνών ΙΜΔΟ αντίστοιχα), Σταύρος Μπένος (Πρόεδρος Διαζώματος), Βάλια Καρακίτσου (μελετητήρια της ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.), τα στελέχη του Διαζώματος και η νεοσύστατη ομάδα εργασίας του σωματείου για την ενέργεια και το περιβάλλον. Την ομάδα συγκροτούν οι κ.κ.: Σταυρούλα Κακαουνάκη (τ. Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, διδάκτωρ του Πάντειου Πανεπιστημίου σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και Βιομηχανικών Περιοχών ), Ντιλένα Βασιλείου (Αναπλ. Διευθύντρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εσόδων Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και Εκπροσώπησης των ΑΠΕ στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας), Αναστασία Σπανού (Οικονομολόγος MSc Senior Environmental and Energy Consultant ), Λουκάς Σπανός (Οικονομολόγος, διευθυντής του ΕΛΚΕΧΔ,), Ηλίας Χάντζος (Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης στο «ΔΙΑΖΩΜΑ») και Ελίνα Αγγέλη (Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc. Ε.Μ.Π. Προστασία Μνημείων).

Η τηλεδιάσκεψη προσέφερε ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη διαμόρφωση του γενικού στρατηγικού στόχου για την νέα πολιτιστική και εξωστρεφή ταυτότητα της Θήβας. Τέλος, έγινε γνωστό πως το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θήβας θα επιδιώξει ανοιχτή διαβούλευση για την ενσωμάτωση προτάσεων που θα συμβάλουν στην ολιστική διαμόρφωση του προγράμματος.

Δείτε στη συνέχεια στιγμιότυπα από την τηλεδιάσκεψη: