Γρήγορη μετάβαση

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο «Προκαταρκτικές εργασίες για την εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης του θεάτρου Ερέτριας»

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη στις 02 Σεπτεμβρίου του 2013 η προγραμματική σύμβαση, ύψους 20.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας για το έργο «Προκαταρκτικές εργασίες για την εκπόνηση μελέτης αναστήλωσης του θεάτρου Ερέτριας». Τη χρηματοδότηση διαθέτει ο Δήμος Ερέτριας.

Στόχος του παραπάνω προγράμματος είναι η εκπόνηση στατικής μελέτης και μελέτης συντήρησης του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας καθώς και η ολοκλήρωση της περισυλλογής του διάσπαρτου αρχιτεκτονικού υλικού του μνημείου, με σκοπό την αρχιτεκτονική αποτύπωσή του. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, η οποία θα ολοκληρωθεί από άλλους πόρους,  με σκοπό  να ενταχθεί σε ευρύτερο πρόγραμμα ανάδειξης του μνημείου.

Για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι:

  • Με πρωτοβουλία της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ερέτριας, η «ΜΕΔΟΥΣΑ», έγινε καθαρισμός του θεάτρου από τη βλάστηση και ενισχύεται ο κουμπαράς (ηλεκτρονικός τραπεζικός λογαριασμός του μνημείου).
  • Με χρήματα που συγκεντρώθηκαν στον κουμπαρά (από δωρεές χορηγών και πολιτών) το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου στους μελετητές Νίκη Αποστόλου και Φωτεινή Μπέλλιου.
  •  Έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ύψους 30.000 ευρώ, με αντικείμενο την «Τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας και του κατακείμενου οικοδομικού υλικού».
  • Με τη χρηματοδότηση από την Προγραμματική Σύμβαση ανατέθηκε στο μελετητή Γιώργο Νίνο η μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης του μνημείου.
  • Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αρχαιολογικού καθαρισμού του αρχαίου θεάτρου και οι εργασίες περισυλλογής και αποτύπωσης του διάσπαρτου οικοδομικού υλικού.

Το Διάζωμα ευχαριστεί θερμά το Δήμο Ερέτριας, το Δήμαρχο, κο Βελέντζα Βασίλειο, για τη σημαντική συμβολή του, τον αρχαιολόγο της ΙΑ΄ Εφφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κο Κωνσταντίνο Μπουκάρα, αλλά και όλους όσους έχουν ήδη συμβάλει για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της  Ερέτριας.

Με τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι με τη συμβολή όλων των φορέων και τις συντονισμένες δράσεις μπορούν να γίνουν μεγάλα βήματα στην ανάδειξη των μνημείων.