Γρήγορη μετάβαση

Πολιτιστικός Τουρισμός – πολιτιστικές διαδρομές. Καλές πρακτικές ανάπτυξης τοπικής οικονομίας

Στα πλαίσια του «Διεθνούς Φεστιβάλ Δημιουργικών Βιομηχανιών» που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στον Πύργο Ηλείας πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, με θέμα “Πολιτιστικός Τουρισμός – πολιτιστικές διαδρομές. Καλές πρακτικές ανάπτυξης τοπικής οικονομίας”.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με την συμμετοχή της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, του φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, της εταιρείας Ατραπός και της Αιτωλικής Φιλοξενίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Γιώργος Αποστολάκος, υπεύθυνος «Αιτωλικής Φιλοξενίας – Το Σπίτι Του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου».

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ.:

 1. Γεώργιος Ρόμπολας – Υπεύθυνος έργου Creative@Hubs,
 2. Γιάννης Σελιμάς – Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων,
 3. Φαλιέρος Χρήστος – Τοπογράφος, εταιρεία ΑΤΡΑΠΟΣ,
 4. Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος – Διευθυντής Αιτωλικής Αναπτυξιακής, ο οποίος

Εισαγωγικά, ορίστηκε η έννοια του «Πολιτιστικού Τουρισμού» και των «Πολιτιστικών Διαδρομών». Εν συνεχεία διερευνήθηκαν τρόποι για την επίτευξη της καλής πρακτικής ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της υλοποίησης των Πολιτιστικών Διαδρομών στην ανάπτυξη της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, η οποία είναι η εξής:

 • αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής ζήτησης που συνεπάγεται τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Πολιτιστικής Βιομηχανίας,
 • εξέλιξη των επιχειρήσεων του κλάδου της Πολιτιστικής Βιομηχανίας και δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας την καινοτομία και την έννοια του διαφορετικού,
 • ανάδειξη και αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και των τεχνών του κλάδου της Πολιτιστικής Βιομηχανίας,
 • αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων,
 • δημιουργία νέων επαγγελμάτων και νέων θέσεων εργασίας,
 • ανάπτυξη κλάδων αξίας της οικονομίας, π.χ. αγροδιατροφικός τομέας,
 • αύξηση ζήτησης σε Marketing, Branding, labelling κ.λπ.,
 • νέες μορφές καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης.

Στη συνέχεια οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε Πολιτιστικές Διαδρομές και Αναπτυξιακά Προγράμματα που σχεδιάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας από διάφορες ομάδες.

Ο κ. Ρόμπολας παρουσίασε την «Πολιτιστική Διαδρομή ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ». Πρόκειται για μια περιπατητική, ποδηλατική, πολιτιστική διαδρομή στα βήματα του Αγίου Νικολάου των Μύρων, η οποία αποτελεί τμήμα της Διαδρομής Nikolaos Route – La Via Nicolaiana” του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ακολούθως, ο κ. Γιάννης Σελιμάς παρουσίασε την «Πολιτιστική Διαδρομή ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στον νομό Αιτωλοακαρνανίας», που προτείνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ο «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ», η οποία έχει στόχο τη «συνένωση» των διάσπαρτων αρχαιολογικών χώρων της Αιτωλοακαρνανίας, με κύριο άξονα τα 5 αρχαία θέατρά της, με παράλληλη αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε μια ενιαία διαδρομή και την προβολή της σε στοχευμένο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε η Διαδρομή να αποτελέσει μια αξέχαστη πολιτιστική ‐ τουριστική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ο κ. Φαλιέρος Χρήστος αναφέρθηκε στην «Πολιτιστική Διαδρομή ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΙΤΩΝ», η οποία έχει ως στόχο να προσδιορίσει την πορεία που ακολούθησαν οι αγωνιστές της πολιορκίας του Μεσολογγίου μετά την Έξοδό τους, να αναδείξει την ιστορικότητα της διαδρομής και να διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή για την οργανωμένη ανάπτυξη του πεζοπορικού και ορειβατικού τουρισμού.

Ο κ. Μιχαλόπουλος παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης της Βαράσοβας ως Brand και τη δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Πολιτιστικών Διαδρομών στην Αιτωλοακαρνανία ως ένα ενιαίο Τουριστικό Ολιστικό Προϊόν Πολιτιστικού Τουρισμού. Ο κ. Μιχόπουλος πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, χρηματοδοτούνται δύο δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή της Βαράσοβας, όπου η μία αφορά στη διαμόρφωση και σήμανση πεζοπορικών – ορειβατικών διαδρομών και η άλλη (και σημαντικότερη) αφορά στην αναβάθμιση του αναρριχητικού πεδίου.

Στο τέλος επισημάνθηκαν οι γενικότερες δυσκολίες στην υλοποίηση και διαχείριση των πολιτιστικών διαδρομών, οι οποίες συνοψίστηκαν ως εξής:

 • Η χάραξη των στρατηγικών πολιτιστικών διαδρομών δημιουργεί συγκρουσιακές καταστάσεις αναμεσά στους εμπλεκόμενους φορείς ανάλογα με την αρμοδιότητα τους.
 • Η τεχνοκρατική προσέγγιση, η δικτύωση, η συνέργεια και η συμμετοχή όλων σε ένα Φορέα ή σε ένα Δίκτυο Τουριστικής ανάπτυξης, ή η σύμπραξή τους μέσω μνημονίων συνεργασίας αποτελεί απάντηση σε αυτό και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον ορθό αναπτυξιακό προγραμματισμό και σχεδιασμό.
 • Η Ωρίμανση μελετών και αδειοδοτήσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη και πρώτο βήμα για τη μετέπειτα χρηματοδότηση και υλοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών.
 • Η Διαχείριση των Πολιτιστικών Διαδρομών αποτελεί ένα από τα δύσκολα κομμάτια που από την αρχή πρέπει να σχεδιαστεί για να υπάρξει βιωσιμότητα και λειτουργικότητα της διαδρομής κυρίως μετά την Υλοποίησή της.

Κλείνοντας, οι ομιλητές κατέληξαν στην αναγκαιότητα λειτουργίας των δημιουργικών πολιτιστικών κόμβων – κόμβων Πολιτιστικής Βιομηχανίας, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν σημεία Δικτύωσης και συνεργασίας φορέων και ανθρώπων της πολιτιστικής βιομηχανίας για την Υλοποίηση Πολιτιστικών Διαδρομών, καθώς και στο ότι η συνεχής συνεργασία και επαφή στους χώρους των Κόμβων, των ανθρώπων της πολιτιστικής βιομηχανίας μπορεί να οδηγήσει σε clusters επιχειρήσεων και φορέων, συλλόγων, οργανισμών, κυττάρων της κοινωνίας των πολιτών που θα κάνουν το αρχικό Όραμα και στρατηγικό σχέδιο, υλοποιήσιμο και Βιώσιμο Αναπτυξιακό Εργαλείο.

Δείτε σχετικά δελτία τύπου:

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=74878&articleid=81958&fbclid=IwAR3VAPob8jjwqabJZOg7elgsO1a0NHRjqG8aiKd2mRInjAcY2YYVNDjC3vA

https://diazoma.gr/deltia-typou/xrimatodotoudai-erga-se-3-arxaia-theatra-tis-ditikis-elladas/

https://www.agrinioculture.gr/2021/05/25/23-5-ekat-eyro-gia-erga-politismoy-to-paketo-tis-perifereias-gia-tin-aitoloakarnania/