Γρήγορη μετάβαση

Παρουσίαση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη” του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Την Πέμπτη 19.05.2022, ο κ. Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  και επικεφαλής της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, παρουσίασε στους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Δ’ Τομέα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής – Ιστορίας Τέχνης- Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Αναστήλωσης –  τη διάλεξη με θέμα «Η τριπλή αειφορία ως όχημα ανάδειξης των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας του ΔΠΜΣ (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη», κας Στέλλας Κωστοπούλου.

Ο κ. Μπένος ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη η πιο δημιουργική φάση του Προγράμματος, καθώς εξελίσσονται και έχουν «αγκαλιαστεί» από την τοπική κοινωνία τα έργα Φωτοδότες, τα οποία θα δώσουν τις πρώτες εικόνες από το μέλλον της περιοχής και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας.

Στη συνέχεια εξήγησε πως το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία που «υπηρετεί» την τριπλή αειφορία: περιβαλλοντική, κοινωνική, και τέλος οικονομική, η οποία είναι σημαντική καθώς εξασφαλίζει τους όρους οικονομικής βιωσιμότητας του Προγράμματος.

Tο σχέδιο που ακολουθεί απεικονίζει όλη τη φιλοσοφία του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Στο κέντρο του σχήματος βρίσκεται ο βασικός πυλώνας με τα έργα και τις δράσεις του Προγράμματος με τρεις χρονικές αναφορές για την ένταξη έργων και δράσεων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τo έτoς 2022 και την χρηματοδότηση από ποικίλα προγράμματα των έργων – Φωτοδοτών, το έτος 2023 με την έγκριση του Ε.Σ.Π.Α. και την ένταξη των έργων σε αυτό και το 2025 που αφορά τη χρηματοδότηση από Πρόγραμμα, μεγάλων και εμβληματικών έργων, όπως είναι ο δρόμος.

Το Πρόγραμμα το «αγκαλιάζουν» παράλληλα δύο περιβάλλουσες:

  1. Η Αξιακή Περιβάλλουσα, η οποία αντιπροσωπεύει το αξιακό περιεχόμενο όλων των έργων και των δράσεων και απεικονίζει τις τρεις μελέτες οριζόντιας παρέμβασης με τρία χρώματα, δηλαδή, την πράσινη γραμμή – Μελέτη για την «Πράσινη Ζώνη», την κόκκινη γραμμή – Μελέτη «Χώρου Καινοτομίας» και την μπλε γραμμή- Μελέτη για το «Ψηφιακό Κύμα».
  2. Η Θεσμική Περιβάλλουσα, η οποία «εκφράζει» τους θεσμούς που θα εγκαθιδρύσουμε και θα φέρουν «πνοή» και «ζωή» στα έργα και τις δράσεις που σχεδιάζουμε, δίνοντάς τους τον πλούτο και τις εγγυήσεις που απαιτούνται για τη βιώσιμη και αειφόρο λειτουργία τους.

Ακολούθησε ενδιαφέρον διάλογος με τους φοιτητές και καταλήγοντας συμφώνησαν τα δυο μέρη να επεξεργαστούν προτάσεις συνεργασίας, καθώς πτυχές του έργου  Αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας συμπίπτουν με τους επιστημονικούς τομείς που υπηρετεί το Α.Π.Θ. και ειδικότερα του ΔΠΜΣ Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη , αλλά και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.