Γρήγορη μετάβαση

Παρουσίαση Επόμενων Βημάτων μετά την παράδοση της Α’ Φάσης του Masterplan

Σε συνέχεια της παράδοσης της Α’ φάσης του masterplan του Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου, παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Διάζωμα το στίγμα και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, από τον πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και μέλος της Ειδικής Επιτροπής για την κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τον Έβρο.

Η παρουσίαση περιλάμβανε αναλυτική ανασκόπηση των επιτευχθέντων στόχων της πρώτης φάσης και καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επόμενες ενέργειες που θα ληφθούν. Επισυνάπτονται στο παρόν δελτίο τύπου η πλήρης παρουσίαση και το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα, παρέχοντας λεπτομέρειες για τα μελλοντικά ορόσημα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου.