Γρήγορη μετάβαση

Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ», αποτελεί  η πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα από το σώμα του στη διάρκεια των εργασιών της ΙΔ΄ (14ης) Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», που είχε τον τίτλο «Το μελισσάκι της ανασυγκρότησης».

Θυμίζουμε πως στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη ψήφισαν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σύμφωνα με το άρθρο 17 ως προς τα ακόλουθα άρθρα:

α) άρθρο 5 – «Επικοινωνία του Σωματείου» προσθέτοντας μία επιπλέον παράγραφο για την καθιέρωση τηλεδιασκέψεων για όλες τις λειτουργικές και καταστατικές δράσεις του Σωματείου (Γενική Συνέλευση, Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, Μνημόνια Συνεργασίας, Επιτροπές κ.ο.κ.) και

β) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 18 – «Διάλυση του Σωματείου» προκειμένου να γίνει η αναγκαία προσαρμογή και διευκόλυνση της διαδικασίας απόδοσης δωρεών από ιδρύματα και φορείς των Η.Π.Α.

Το Καταστατικό είναι σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2022, μετά και την επικύρωσή του από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και πρόκειται να κατατεθεί ο πλήρης φάκελός του στο Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Μπορείτε να διαβάσετε το Καταστατικό στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Το Καταστατικό του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» – Απρίλιος 2022