Γρήγορη μετάβαση

Ολοκληρώθηκε από το WWF Ελλάς η Μελέτη αναδάσωσης και διαχειριστικών κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής Έβρου μετά την πυρκαγιά του 2023

Σε συνέχεια της καταστροφικής πυρκαγιάς του Έβρου τον Αύγουστο του 2023, το WWF Ελλάς έχοντας σταθερή και διαχρονική παρουσία στην περιοχή, ζήτησε και ορίστηκε, από τη Γενική Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/103418/3371), ως «Ανάδοχος Αναδάσωσης», για την ολιστική προσέγγιση της αποκατάστασης του συνόλου των δασικών οικοσυστημάτων που επηρεάστηκαν από την εν λόγω πυρκαγιά. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε η «Μελέτη αναδάσωσης και διαχειριστικών κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής Έβρου μετά την πυρκαγιά του 2023», με ίδιους πόρους του WWF Ελλάς. Εκτός από το WWF, την ομάδα μελέτης συνέθεσαν πάνω από 20 ερευνητές από τέσσερα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μελετητικά γραφεία, και την ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Η μελέτη υποβλήθηκε επίσημα στη ΓΔΔΔΠ και στις υπόλοιπες αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες στα τέλη Μαΐου και είναι πλέον διαθέσιμη, μαζί με τη σύνοψή της, προς όλους, στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς.

Η μελέτη συνιστά ένα γενικό σχέδιο κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων του Έβρου και προτείνει με χωρικές και χρονικές προτεραιότητες, τους κύριους διαχειριστικούς άξονες για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής που επηρεάστηκε, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους της περιοχής και τις δραστηριότητες στο δάσος. Πρόκειται για μια πρότυπη προσπάθεια συγκέντρωσης και ανάλυσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, αλλά και μια πρωτοφανή και άρτια συνεργασία φορέων σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε ακόμη:

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Στην εντατική για πέντε χρόνια το δάσος της Δαδιάς. Ερευνα που εκπόνησε το WWF συνεργαζόμενο με μια πληθώρα φορέων και επιστημόνων, προτείνει μια σειρά από μέτρα προκειμένου να αποκατασταθούν το οικοσύστημα και η ζωή έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον Εβρο το 2023 – kathimerini.gr

ΕΒΡΟΣ ΜΕΤΑ. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προβολής, Διαβούλευσης και Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου