Γρήγορη μετάβαση

Οι μαθητές του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου μας «συστήνουν» τους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης της Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, το οποίο τον Ιανουάριο 2020 αδελφοποιήθηκε με το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου Κύπρου, ομάδα μαθητών υλοποίησε το σχέδιο εργασίας (project) «Μαθητές ξεναγούν μαθητές σε αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης Ελλάδας και Κύπρου» εντάσσοντάς το στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Διαζώματος.

Στόχος του σχεδίου εργασίας ήταν οι μαθητές:

1/ να γνωρίσουν τα πέντε εμβληματικά αρχαία ελληνικά θέατρα (Διονύσου, Επιδαύρου, Δελφών, Δωδώνης και Φιλίππων) και τα αρχαία ελληνικά στάδια (Δελφών, Νεμέας, Επιδαύρου, Μεσσήνης, Ρόδου, Ολυμπίας, Ισθμίας) και να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για να τα «συστήσουν» στους μαθητές του Γυμνασίου Ακακίου Κύπρου προσκαλώντας τους να τα γνωρίσουν από κοντά

2/ να γνωρίσουν τους χώρους θέασης και ακρόασης της Κύπρου (αρχαία θέατρα Κουρίου και Πάφου, το στάδιο του Κουρίου και το ωδείο Πάφου), να ετοιμάσουν μια ξενάγηση σε αυτά για να ξεναγήσουν τους μαθητές του Γυμνασίου Ακακίου Κύπρου και να γίνουν οι πρεσβευτές της Κίνησης Πολιτών Διάζωμα «συστήνοντας» το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» και τα οφέλη του, στην εκπαιδευτική κοινότητα του Γυμνασίου Ακακίου

Είχε προγραμματισθεί εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο το διάστημα 28/3-31/3/2020. Η εκδρομή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών που επέβαλε η πανδημία του COVID-19. Στο πλαίσιο της εκδρομής είχαν προγραμματισθεί με άδεια από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου:

  • ξενάγηση των Κυπρίων μαθητών από την ομάδα των Ελλήνων μαθητών στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης
  • απαγγελία ποιημάτων με θέμα την Ελένη, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ευριπίδειας Ελένης στο αρχαίο θέατρο του Κουρίου
  • αγώνες στο αρχαίο στάδιο του Κουρίου

Οι μαθητές, μολονότι λυπήθηκαν πάρα πολύ για τη ματαίωση των προσδοκιών τους, ολοκλήρωσαν τις δημιουργίες που είχαν αναλάβει και τις παραδίδουν στην εκπαιδευτική κοινότητα Ελλάδας και Κύπρου. Συγκεκριμένα παραδίδουν:

1/ Παρουσίαση με λογισμικό power point των πέντε εμβληματικών αρχαίων ελληνικών θεάτρων τα οποία αυτοσυστήνονται και προσκαλούν τους μαθητές της Κύπρου για γνωριμία μαζί τους

2/ Παρουσίαση με λογισμικό power point των αρχαίων ελληνικών σταδίων

3/ Παρουσίαση με λογισμικό power point των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης της Κύπρου

4/ Σελιδοδείκτες με τα αρχαία θέατρα και στάδια Ελλάδας και Κύπρου

Το υλικό αυτό θα αποσταλεί στο Γυμνάσιο Ακακίου Κύπρου για αξιοποίηση από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και ως πρόσκληση για επίσκεψη, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Επίσης, θα παρουσιαστεί στο πολιτιστικό απόγευμα που οργανώνει κάθε χρόνο το σχολείο μας, αν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

Ελένη Γκίκα, Μαίρη Μπελογιάννη, Καλλιρρόη Νταλαχάνη