Γρήγορη μετάβαση

Οι «κουμπαράδες» του Διαζώματος – Μια σπουδαία κατάκτηση της Κοινωνίας των Πολιτών!

Πριν δώδεκα χρόνια γεννήθηκε από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» η δράση «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο (Υ.Ε.Α.Θ)». Η πρωτοβουλία είχε στόχο να ενημερώσει, αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την φροντίδα και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς και να τους προσφέρει, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να συνδράμουν στο έργο της Πολιτείας για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΔΙΑΖΩΜΑ παρουσίασε μια πρωτότυπη πρόταση πληθοπορισμού (crowd sourcing) για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, τους γνωστούς μας, «κουμπαράδες». Προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στη χρηματοδότηση των μελετών και έργων που απαιτούνται για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων της χώρας, άνοιξε ειδικούς, ξεχωριστούς για κάθε αρχαίο θέατρο, τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μέχρι σήμερα χάρη στην αξιοθαύμαστη συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών και των εταιρικών μελών του Διαζώματος έχει συγκεντρωθεί στους «κουμπαράδες» το χρηματικό ποσό των 939,681.15 ευρώ, το οποίο αξιοποιείται για τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε μνημείου (αναθέσεις μελετών αποκατάστασης, έξοδα απαλλοτρίωσης, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, παραγωγή ντοκιμαντέρ κ.α.). Σήμερα, αν και δεν έχουν όλοι οι κουμπαράδες την ίδια δυναμική, το διαθέσιμο – αθροιστικά – ποσό αγγίζει τα 111,075.79 ευρώ.

 Σας ευχαριστούμε για τη σπουδαία και εποικοδομητική συνεισφορά σας!

Στην ιστοσελίδα του Διαζώματος μπορεί κανείς να δει τον πίνακα των χρηματοδοτήσεων, τους φορείς, τα ποσά αλλά και ένα προς ένα τα ονόματα των πολιτών που ενισχύουν τους κουμπαράδες του σωματείου.

  • οι Κουμπαράδες των Αρχαίων Θεάτρων της Ελλάδας, εδώ
  • οι δωρεές των Εταιρικών Μελών και Μεγάλων Χορηγών του Σωματείου, εδώ.
  • Από το 2008 μέχρι σήμερα με τη συνεισφορά των πολιτών οι κουμπαράδες κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν πλήθος μελετών στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας και να συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάδειξη τους