Γρήγορη μετάβαση

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σήμερα, Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 15 του Καταστατικού του Σωματείου (βλ. εδώ, σελ. 18).

Ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης στις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου 2020 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου (βλ. εδώ), συγκάλεσε νόμιμα σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να τους ανακοινώσει το αποτέλεσμα και να προχωρήσουν από κοινού στην συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύει η χώρα μας εξαιτίας του κορονοϊού.

Ο κ.  Πέτρος Θέμελης εισηγήθηκε να διατηρηθεί η «ιστορική ηγεσία» του προεδρείου, ώστε να συνάδει με την επιθυμία των τακτικών μελών, όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από την ψηφοφορία. Ο κ. Σταύρος Μπένος στη συνέχεια, πρότεινε ως ταμία τον κ. Παναγιώτη Νταή. Ακολούθησε η ομόφωνη έγκριση των παραπάνω εισηγήσεων από τα μέλη του συμβουλίου, οπότε οι  αρμοδιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Διαζώματος κατανεμήθηκαν ως εξής:

Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος

Πέτρος Θέμελης, Αντιπρόεδρος

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Νταής, Ταμίας

Γιώργος Κουρουπός, Μέλος

Κωνσταντίνος Μπολέτης, Μέλος

Πρόδρομος Τσιαβός, Μέλος

Γεωργία Μανωλοπούλου, Μέλος

Άρτεμις Τσολάκη, Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαζώματος κατά σειρά αριθμού ψήφων είναι οι κ.κ. Μάκης Τσάμης, Νίκος Ορφανός, Δώρα Πρασίνου και Ιωάννα Κασίμη.