Γρήγορη μετάβαση

Μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο ΔΙΑΖΩΜΑ και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Λιμνών της

Σε ομόφωνη έγκριση για τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προχώρησε η 18η συνεδρίαση του Περιφερειακού της Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. Στόχος της συνέργειας είναι η με τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογή του αναπτυξιακού Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας» που έχει εντάξει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020).

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο της  συνεργασίας του με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την υποστήριξη στην υλοποίηση του Προγράμματος, θα διαθέσει την τεχνογνωσία που απέκτησε από αντίστοιχα προγράμματα ολιστικής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, που έχει επεξεργαστεί σε άλλες Περιφέρειες της χώρας και θα υποβοηθήσει ενεργά τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στο σπουδαίο αυτό έργο.

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για δυο λόγους. Αφενός διότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ανάγκη μετά την απολιγνιτοποίηση να θέσει νέες και στέρεες βάσεις στην ανάπτυξη αξιοποιώντας τους περιβαλλοντικούς και τουριστικούς της πόρους, αφετέρου διότι το πρόγραμμα αυτό βάζει στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τα πλεονεκτήματά της, που έχουν παγκόσμια μοναδικότητα, όπως είναι το σύνολο των λιμνών αλλά και των ποταμών της, ώστε να λειτουργήσουν ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Περιφέρεια, και μάλιστα με αξιόλογα οφέλη στην  ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020) περιλαμβάνει την παρέμβαση στις λιμναίες περιοχές της Περιφέρειας μέσω της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας». Βασικό ζητούμενο της Ο.Χ.Ε. των λιμναίων συστημάτων, που περιλαμβάνουν τα επιφανειακά ύδατα με τα φυσικά και τεχνητά τους συστήματα, είναι να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά συστήματα για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας. Οι ανάγκες που θα καλύψει η Ο.Χ.Ε. περιλαμβάνουν την προστασία και την εν συνεχεία ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 36,6 εκ ευρώ (από το ποσό αυτό τα 35,2 εκ ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΠΑ και τα 1,4 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ). Μπορείτε να δείτε περισσότερα, εδώ.

  • Περιοχή παρέμβασης (πηγή : www.pepdym.gr )

Δείτε στη συνέχεια σχετικές ανακοινώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Έγκριση σημαντικών δράσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στη 18η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Στο επίκεντρο ανάπτυξης της Περιφερειακής Αρχής η αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας

Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ΔΙΑΖΩΜΑ για την αξιοποίηση της ΟΧΕ των λιμνών

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας – ΕΥΔΕΠ