Γρήγορη μετάβαση

Μνημόνιο μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής «Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού».

Την Τετάρτη 13 Δεκέμβρη 2017 υπεγράφη στη Λαμία μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής «Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού».

Στρατηγικός στόχος αυτού του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα τουριστικών προορισμών με παρεμβάσεις σε σημαντικούς πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αστικά κέντρα και σε πόλους τουριστικής ανάπτυξης και να διαμορφωθεί ένα τουριστικό δίκτυο, συνοδευόμενο από τις αναγκαίες παρεμβάσεις προσβασιμότητας, βελτίωσης χωρικού σχεδιασμού και, κυρίως, ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας του τομέα τουρισμός – πολιτισμός. Πέραν των τεχνικών έργων που έχουν προγραμματιστεί, στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις/δράσεις «ήπιου» (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση για την δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό.

Στο πλαίσιο της κοινής αυτής επιδίωξης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα συμβάλει σε θέματα σχεδιασμού των παρεμβάσεων και θα μεταφέρει την τεχνογνωσία που φέρει από μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για παρόμοιες Ο.Χ.Ε. σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα το «ΔΙΑΖΩΜΑ» μπορεί να συμβάλει μεταξύ άλλων στις παρακάτω μελέτες και δράσεις:
• Προδιαγραφές για την Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού προορισμού.
• Μελέτη “Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή”.
• Μελέτη “Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού”.
• Υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των “ήπιων” δράσεων που ήδη προβλέπονται ή θα κριθεί ότι απαιτούνται συμπληρωματικά, στα πλαίσια του εν λόγω έργου.

Οι παραπάνω μελέτες που μπορούν να εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», θα χρηματοδοτηθούν από τον κύκλο των μελών, δωρητών και χορηγών του Σωματείου, και θα προσφερθούν στην Περιφέρεια δωρεάν.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το περιεχόμενο του Μνημονίου στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Μνημόνιο μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής “Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού” – 13-12-2017

  • Στιγμιότυπο από την ημέρα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, όπου ελήφθη η απόφαση για το μνημόνιο συνεργασίας