Γρήγορη μετάβαση

Μια νέα σελίδα για τις Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», τα τελευταία χρόνια αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, χορηγών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προωθεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού. Στόχος τους είναι αφ’ ενός η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων, αφ’ ετέρου η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για Προγράμματα Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων, τα οποία σταδιακά επεκτείνονται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας μας.

Στον πυρήνα της προσπάθειάς μας αυτή, είναι και η προβολή  αυτού του πνευματικού μας κεκτημένου και της δουλειάς μας στους πολίτες.  Για το λόγο αυτό τους τελευταίους μήνες στελέχη και εθελοντές του Διαζώματος, εργαστήκαμε για την επικαιροποίηση της πληροφορίας του ιστότοπου του Διαζώματος και την ανανέωση της αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας, ώστε με τρόπο εύληπτο και ευχάριστο να κάνουμε κοινωνούς τους πολίτες στο ενδιαφέρον πνευματικό μας ταξίδι από τις υποδομές (αρχαιολογικές και συμβατικές) στα προϊόντα Πολιτιστικού Τουρισμού (Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαιολογικά Πάρκα), που πρωταρχικό στόχο έχουν την ένταξη των μνημείων στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Η ανανεωμένη σελίδα των Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων υλοποιήθηκε με την καταλυτική  συμβολή του προγραμματιστή και τακτικού μέλους του Διαζώματος κ. Σωκράτη Μεχτερίδη και την πολύτιμη βοήθεια της αρχαιολόγου και storyteller-κειμενογράφου, κας Κατερίνας Σέρβη, τους οποίους το ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά.

Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη νέα μας σελίδα και να γνωρίσετε τα καινοτόμα Ολιστικά Προγράμματα Πολιτιστικού Τουρισμού που σχεδιάζονται και οικοδομούνται χάρη στη «μαγεία των συνεργειών» σήμερα σε όλη την Ελλάδα!

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα πατώντας, εδώ.

  • Το Αρχαιολογικό Πάρκο στον Ορχομενό της Βοιωτίας σε αναπαράσταση 3D