Γρήγορη μετάβαση

Μελέτη: Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό

Πηγή: www.postscriptum.gr

Ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη πλέον και διαδικτυακά η μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό», η οποία υλοποιήθηκε από την PostScriptum για λογαριασμό του Σωματείου “Διάζωμα” με την χρηματοδότηση του Ομίλου ΟΤΕ.

Η σχετική μελέτη στόχο έχει να υποδείξει ψηφιακά εργαλεία και υποδομές ΤΠΕ για την καλύτερη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τις επιταγές της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Digital Single Market) όσο και το θεσμικό και κανονιστικό τοπίο που διέπει την πολιτιστική πολιτική στην χώρα μας με σκοπό τα μνημεία μας να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία και την οικονομία συμβάλοντας στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην ανάπτυξη του γνωσιακού κεφαλαίου της χώρας.

Η «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό» εκπονήθηκε σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες καινοτομίας, πολιτιστικής διαχείρισης, ψηφιακής τεχνολογίας, τουρισμού, χρηματοδοτικών εργαλείων και χάραξης πολιτικών και σε διαβούλευση με φορείς- εταίρους του ευρύτερου χώρου του πολιτισμού, του τουρισμού και της τεχνολογίας.

eikona-postscriptum

Η μελέτη είναι διαθέσιμη, εδώ.

Δείτε σχετικό δελτίο τύπου του Διαζώματος, εδώ.