Γρήγορη μετάβαση

Μελέτη για την οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην Πολιτιστική Διαδρομή της Via Egnatia

Σχετικά Θέατρα

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού», ανάμεσα στο Σωματείo «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ.

Η «Πολιτιστική Διαδρομή  Εγνατίας Οδού» είναι Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε), που σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020 και για την οικοδόμησή του έχουν δεσμευτεί συνολικά 55,2 εκ.€.  Η παραπάνω σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψε το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την Π.Α.Μ.Θ., στις 15-1-2018, προκειμένου να συμβάλει με την τεχνογνωσία που διαθέτει, στο έργο οικοδόμησης  του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού – Via Egnatia».

Ένα κομβικής σημασίας στάδιο ωστόσο, για την υλοποίηση της Πολιτιστικής Διαδροµής της Εγνατίας Οδού, είναι η λειτουργική σύνδεση της με την τοπική επιχειρηματικότητα.  «Οραματιζόμαστε τη ̋θρακική Ριβιέρα̏ και προς την κατεύθυνση αυτή θα προσανατολιστεί η μελέτη, σχολίασε ο κος Δρακωνάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας  «ΕΤΑΜ ΑΕ», τονίζοντας πως  η επιτυχία του προγράμματος είναι συνδεδεμένη με τη συναίνεση και συμμετοχή, τόσο των φορέων, όσο και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο ακριβής σχεδιασμός της στρατηγικής για την ποιοτική συµµετοχή  των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πολιτιστική Διαδρομή και περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Εντοπισμό των ωφελούμενων κλάδων επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων, που θα ενταχθούν στη Διαδρομή και κατ’ αρχήν διασφάλιση συμμετοχής μιας κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων, για την άμεση εφαρμογή Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.
  2. Εντοπισμό και τεκμηριωμένη πρόταση των επιχειρήσεων που παράγουν τοπικά προϊόντα ανά κλάδο παραγωγής, που κρίνονται πρόσφορες κατ’ αρχήν ως είδος επιχειρήσεων για να συµµετάσχουν στη Διαδρομή και καταγραφή των προτεινόμενων παραγωγών.
  3. Διερεύνηση και διατύπωση πρότασης για τον φορέα λειτουργίας της Διαδρομής. Περιγραφή δομής, οργάνωσης, λειτουργίας και αναγκαίας στελέχωσης του φορέα αυτού.
  4. Καταγραφή – Πρόταση – Τεκμηρίωση προδιαγραφών/κριτηρίων των επιχειρήσεων και γενικά εγκαταστάσεων της παραγράφου ΙΙ καθώς και των προϊόντων και επιχειρήσεων της παραγράφου III, προκειμένου αυτές να συµµετάσχουν στο ΤΣΠ.
  5. Υπόδειγμα Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και πρόταση για νομική μορφή του συμφώνου καθώς και για τη νομική μορφή της συνεργασίας με τον προτεινόμενο στην παράγραφο IV φορέα διαχείρισης – λειτουργίας της Διαδρομής.
  6. Περιγραφή συστήματος  και μεθοδολογίας διακρίβωσης/διαπίστωσης  της ποιότητας και διατήρησης/ανανέωσης της σχετικής συµµετοχής.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι έξι μήνες και η συνολική αμοιβή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Τη χρηματοδότηση της μελέτης θα αναλάβει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρικό μέλος του Σωματείου και σταθερός συνταξιδιώτης του Διαζώματος όλα αυτά τα χρόνια.

Για την παραλαβή της μελέτης έχει οριστεί  τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της Π.Α.Μ.Θ. και έναν εκπρόσωπο του Διαζώματος. Το ΔΙΑΖΩΜΑ θα εκπροσωπήσει ο κος Γιάννης Λασκαράκης, πολιτικός μηχανικός και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου, με αναπληρώτρια την κα Άρτεμις Τσολάκη, διοικητικό υπάλληλο στην Π.Α.Μ.Θ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, οι οποίοι  με συγκίνηση αποδέχθηκαν να συνδράμουν τους μελετητές σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της σπουδαίας μελέτης,  που έχει τη δυναμική να συμβάλει στο μετασχηματισμό της Περιφέρειας σε πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο.

  • Oι κ.κ. Γ. Λασκαράκης, Στ. Μπένος, Ν. Δρακωνάκης και Άρτ. Τσολάκη
  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης.