Γρήγορη μετάβαση

Μελέτες «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Σχετικά Θέατρα

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» με αφορμή την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Περιφέρειας το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ανέθεσε δύο σημαντικές μελέτες:

1. Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».
2. Μελέτη «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Τη Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας της Ηπείρου στην Πολιτιστική Διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», χρηματοδότησε η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και εκπόνησε η ΤΟΠΟΣ Συμβουλευτική Ο.Ε.

Τη Μελέτη Ψηφιακής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό χρηματοδότησε το Εταιρικό Μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», COSMOTE και εκπόνησε η Εταιρεία Ψηφιακών Εφαρμογών, POSTSCRIPTUM.

Ευχαριστούμε τα Εταιρικά μας μέλη, ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και COSMOTE Α.Ε., για τις μελέτες, οι οποίες θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για τη μελέτη και το σχεδιασμό συναφών προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα.