Γρήγορη μετάβαση

Megaron plus: ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας (video)

Το Mέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Megaron Plus έχουν εγκαινιάσει για το 2022 έναν νέο κύκλο διαλέξεων σε συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οποίος τιτλοφορείται «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας».

Στη δεύτερη ομιλία του κύκλου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, μίλησαν οι κ.κ.:
 Ηλίας Αποστολίδης, Σύμβουλος περιβάλλοντος, μελετητής «Master Plan για το Νέο Δάσος» – Εταιρεία «Ύλη» Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος . Η ομιλία είχε τίτλο «Μια ολιστική προσέγγιση για την αναγέννηση του δάσους».

Θέκλα Κ. Τσιτσώνη, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας. Η ομιλία είχε τίτλο «Το πρόγραμμα αναδάσωσης: μύθοι και πραγματικότητες».

Ιωάννης Παπαδόπουλος, καθηγητής μάρκετινγκ & οικονομικής επιχειρήσεων ξύλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Η ομιλία είχε τίτλο «Η οικονομία του δάσους: Πώς οι πόροι του δάσους επιστρέφουν σε αυτό».

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον συντονισμό του καθηγητή Dr Johann Georg Goldammer «Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα»,Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτωντου Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Η ομιλία είχε τίτλο
«Η συμβολή της Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για τις «Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου στην Ελλάδα» στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας».

Στο επίκεντρο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας είναι η αναγέννηση του Νέου Δάσους μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών ευρείας κλίμακας, τη φυσική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο ποσοστό του δάσους και την αναδάσωση, με γνώμονα τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Στόχος είναι το Νέο Δάσος να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής μετάβασης, πράσινης και ψηφιακής, ως ορόσημο καινοτομίας στο κρίσιμο πεδίο της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές απειλές. Τέλος, το Νέο Δάσος είναι συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της «Οικονομίας του Δάσους», με όρους αειφορίας και βιωσιμότητας, μέσα από τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και πρωτοβουλιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του δάσους (ξυλεία, ρητίνη, τουρισμό κ.λπ.).

Μπορείτε να δείτε το video στη συνέχεια:

https://www.blod.gr/lectures/eyboia-meta/

Ευχαριστούμε θερμά την Blod για την κάλυψη της εκδήλωσης και τη σταθερή της υποστήριξη.