Γρήγορη μετάβαση

Με μια νέα σύμβαση το ΔΙΑΖΩΜΑ δίνει ώθηση στο σχεδιασμό της Ψηφιακής στρατηγικής για την Πολιτιστική Διαδρομή της Via Egnatia

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ η σύμβαση του έργου  «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» με υπότιτλο «τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας οδού, τη σχεδίαση τριών προτύπων ιστοσελίδας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής».

Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο και τον κ. Χρήστο Χιώτη και εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνάψει το ΔΙΑΖΩΜΑ με την ΠΑΜΘ (12-01-2018). Μεσω αυτής της συνεργασίας  το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει αναλάβει να συνδράμει την Περιφέρεια  στο πλήθος αναγκαίων παρεμβάσεων και δράσεων  “ήπιου”  (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία  ενός ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό και συγκεκριμένα: α) στη Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, β) στη Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή» και γ) στη Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».

Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΙΑΖΩΜΑ τον περασμένο Δεκέμβριο ανέθεσε τη μελέτη  «Οργάνωση της συµµετοχής της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού»,  στην εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ και πλέον προχώρησε  στη νέα σύμβαση με τον κ. Χιώτη που έχει ως αντικείμενο : α)  τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού, β)  τη δημιουργία τριών προτύπων ιστοσελίδας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και γ) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών συγχρηματοδοτούμενου έργου συνολικής και μόνιμης ψηφιακής ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής.

To έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 8 μηνών και το κόστος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (18.600 ευρώ). Το παραπάνω  ποσό θα καλυφθεί από χορηγία της  «ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» σε εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών της .

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τη σπουδαία αυτή χορηγία, η οποία προσφέρει στην Πολιτιστική Διαδρομή της Εγματίας Οδού, τα κατάλληλα εφόδια για την υποστήριξη αυτού του μεγαλόπνοου σχεδίου πολιτιστικού τουρισμού που θα ενισχύσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά  τη σύμβαση στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» με υπότιτλο «τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας οδού, τη σχεδίαση τριών προτύπων ιστοσελίδας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής».

Τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης (Σεπτέμβριος 2019)

Νέα τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης (Νοέμβριος 2019)

Τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης (Οκτώβριος 2020)

Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό (2020-2021)