Γρήγορη μετάβαση

Master plan για παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της Καλαμάτας

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Στην Καλαμάτα βρίσκεται η ομάδα των μελετητών με επικεφαλής τον Δημήτρη Τσάμη, για το υπό εκπόνηση master plan που αφορά σε παρεμβάσεις στον αστικό ιστό της πόλης, προκειμένου εν συνεχεία να διεκδικηθούν χρηματοδοτικοί πόροι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κι άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συζήτησε με τον επικεφαλής και τα μέλη της μελετητικής ομάδας, θέτοντας το πλαίσιο και παρουσιάζοντας τον υφιστάμενο σχεδιασμό και προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής. Στις συναντήσεις παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης, η Διευθύντρια της Δ/νσης Προγραμματισμού Παναγιώτα Κουράκλη και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.

Οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί αφορούν την ψηφιακή, την πράσινη και την ολιστική Καλαμάτα, με την τελική μελέτη να συμπυκνώνει ένα σχέδιο συνολικής αντιμετώπισης, απαντώντας στις αγωνίες και τα όνειρα της πόλης.

Κατά την εκπόνηση του master plan, θα υπάρξει εξειδίκευση των περιοχών παρέμβασης με έμφαση σε συγκεκριμένες ζώνες, θα προσδιοριστούν έργα και δράσεις απαραίτητα για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης, ενώ αναπόστατο στοιχείο της όλης διαδικασίας θα είναι η συνεργασία και η διαβούλευση με θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό.

  • Στιγμιότυπο από τη συνάντηση