Γρήγορη μετάβαση

«Κοιμώμενα θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» – επιστημονική συνάντηση για το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:00 – 21:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Νέου Μουσείου Ακρόπολης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διεθνής επιστημονική συνάντηση για το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Κοιμώμενα θέατρα σε τροχιά αφύπνισης» και θέμα της είναι η παρουσίαση περιπτώσεων αποκάλυψης και ανάδειξης αρχαίων θεάτρων εντός πυκνού αστικού ιστού, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία και τα οποία έχουν αποδοθεί ή πρόκειται να αποδοθούν σε χρήση. Στόχος της εσπερίδας είναι να προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για την ανταλλαγή εμπειριών, δυνατοτήτων λύσεων και τεχνογνωσίας για τη δύσκολη αυτή περίπτωση διαχείρισης αρχαίων θεάτρων.

Το Διεθνές Δίκτυο των Αρχαίων Θεάτρων στοχεύει στο σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα, με αντικείμενο τη διαχείριση, προστασία,  ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Πρώτο βήμα της συνεργασίας είναι η καταγραφή και διαρκής επιστημονική τεκμηρίωση των αρχαίων θεάτρων που εντοπίζονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Για την αποτελεσματική διάχυση της γνώσης που θα προκύπτει από αυτήν στους πολίτες του κόσμου, είναι σε εξέλιξη η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα φιλοξενεί και θα προβάλει το επιστημονικό υλικό που θα παράγεται.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης της εκδήλωσης και δημιουργίας της πλατφόρμας, καθώς και το Δ.Σ. του  Νέου Μουσείου Ακρόπολης για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας.

Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Κοιμώμενα θέατρα σε τροχιά αφύπνισης –  blod

Μπορείτε να δείτε στη συνέχεια φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:

Φωτορεπορτάζ από τον κ. Φώτη Κουτρουμπή, εθελοντή του Διαζώματος