Γρήγορη μετάβαση

Κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία cluster της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου»

Πηγή: https://e-naxos.eu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Νάξος, 6/04/2021

Θέμα: Κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία cluster της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με τη συμβολή του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» υλοποιεί την «Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου», με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού, θα αυξηθεί το ποσοστό σε νέους επισκέπτες και τουρίστες ειδικού ενδιαφέροντος και θα ωφεληθούν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δημιουργία «Cluster», δηλαδή ενός επιχειρηματικού συνεργατικού σχηματισμού, που προωθεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Τα Clusters αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο άσκησης οριζόντιας πολιτικής για την τόνωση τοπικών οικονομιών και τον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου μιας περιοχής.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτό το συνεργατικό σχήμα (cluster) της Πολιτιστικής Διαδρομής θα είναι εφικτή μέσω της αποδοχής του Τοπικού Συμφώνου Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Διαδρομής. Βασικές αρχές που διέπουν το Τοπικό Σύμφωνο είναι η αυτοδέσμευση των μελών του, η απλότητα και ευκολία εφαρμογής των κανόνων του, η συστηματική καλλιέργεια εμπιστοσύνης και συνεργειών μεταξύ των επαγγελματιών, η εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής, η ενθάρρυνση της πιστοποίησης των υπηρεσιών των συμμετεχόντων και η σταδιακή τους βελτίωση, μέσα από την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση των ίδιων των πελατών τους.

Ως νέο τουριστικό προϊόν, η Διαδρομή της Νάξου απευθύνεται σε οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η δραστηριότητα των οποίων βρίσκεται σε γεωγραφική ή λειτουργική συνάφεια και αλληλεπίδραση με τη Διαδρομή και την ευρύτερη περιοχή της. Απευθύνεται δηλαδή στους τελικούς ωφελούμενους, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό (ξενοδοχεία και καταλύματα, τουριστικά γραφεία κ.α.) στην εστίαση (χώροι εστίασης και αναψυχής), στον πρωτογενή τομέα (οικοτεχνικές μονάδες, τυροκομεία κ.α.) στον δευτερογενή τομέα (μονάδες μεταποίησης), στον πολιτισμό (μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.) και γενικά σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον τουρισμό και βέβαια και τον τομέα της αγροδιατροφής.
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί τις επιχειρήσεις να αποδεχθούν το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας και να πλαισιώσουν το cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής, συμπληρώνοντας αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης στην ηλεκτρονική καρτέλα στο link:

Δείτε στη συνέχεια σχετικά δημοσιεύματα:

Κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία cluster της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου» στο https://www.koinignomi.gr/

Κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία cluster της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου» στο https://kedke.gr

Νάξος: Κάλεσμα συμμετοχής για τη δημιουργία cluster της «Πολιτιστικής Διαδρομής Νάξου» στο https://www.naxostimes.gr/naxos