Γρήγορη μετάβαση

Και επισήμως! Δίνει 3,4 εκ. ευρώ για αποκατάσταση του Α Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σχετικά Θέατρα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ενέκρινε  την χρηματοδότηση με 3,4 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, του έργου της αποκατάστασης του  σκηνικού οικοδομήματος  του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας. Η νέα χρηματοδότηση διασφαλίζει την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών και  οδηγεί στην πλήρη αποκατάσταση του εμβληματικότερου αρχαίου μνημείου της πόλης της Λάρισας.

«Ευχαριστώ  την  Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την  άριστη συνεργασία που έχουμε, για την  αποτελεσματικότητά της και το ενδιαφέρον της στην πράξη και όχι στα λόγια. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Θεάτρου, ώστε να  το αποδώσουμε στην πόλη και να το προστατεύσουμε. Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την προϊσταμένη Σταυρούλα Σδρόλια  και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, συνολικά  με 7 εκατομμύρια ευρώ την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Τα Αρχαία Θέατρα είναι ζωντανά κύτταρα των πόλεων, αφού συνεχίζουν να επιτελούν την ίδια λειτουργία μέσα στους αιώνες, συνδέοντας την τέχνη με την πολιτική. Αυτό γίνεται φανερό ακόμη περισσότερο στις πόλεις που ήταν έδρες Κοινών, όπως η Λάρισα. Το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας,   χρησιμοποιήθηκε για τις συνεδριάσεις  του ανώτατου διοικητικού οργάνου  του ομόσπονδου κράτους της Θεσσαλίας, όπως  μαρτυρούν τα μαρμάρινα εδώλια, όπου υπάρχουν χαραγμένα τα ονόματα των αντιπροσώπων των πόλεων – κρατών που συμμετείχαν στο περίφημο «Κοινό των Θεσσαλών».

Ο πολιτισμός αποτελεί πρωτίστως ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Ταυτόχρονα ο πολιτισμός είναι βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο, παράγοντας της οικονομίας και συντελεστής της ανάπτυξης. Κάθε έργο πολιτισμού έχει κοινωνικό εκτόπισμα και αποφέρει αποτελέσματα απολύτως μετρήσιμα, ποιοτικά, οικονομικά αλλά και αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ανεργίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αποκατάσταση σκηνικού οικοδομήματος   του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας

Το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας βρίσκεται στις νότιες υπώρειες του λόφου «Φρούριο», ενός χαμηλού υψώματος στα ΒΔ της πόλης, που ταυτίζεται με την οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας Λάρισας. Οικοδομήθηκε στο α’ μισό του 3ου αι. π.χ. και λειτούργησε έξι περίπου αιώνες, μέχρι το τέλος του 3ου ή τις αρχές του 4ου αι. μ.Χ.

Το σκηνικό οικοδόμημα του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας αποτελεί ένα από τα καλύτερα διατηρημένα και ίσως το πολυτελέστερο από τα ελάχιστα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας κτηρίων της ελληνιστικής περιόδου που διασώζονται. Εκτός από τα οικοδομικά λείψανα που διατηρούνται in situ σε μεγάλο ύψος, η διατήρηση των πολυάριθμων αρχιτεκτονικών μελών από τις κιονοστοιχίες του προσκηνίου και των πλευρικών δωματίων βοηθούν στην πλήρη αναπαράσταση της μορφής του ισογείου του κτίσματος.

Αντικείμενο της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος είναι η τοποθέτηση νέων λίθων καθώς και η επανατοποθέτηση διάσπαρτων μελών στις αρχικές ή ομόλογες θέσεις (περιορισμένος αριθμός), με κύριο στόχο να γίνεται καλύτερα αντιληπτή η μορφή του οικοδομήματος. Προτείνεται η συμπλήρωση ορισμένων σειρών λίθων στις περιμετρικές τοιχοποιίες και η αποκατάσταση του προσκηνίου. Με γνώμονα την διατήρηση της αυθεντικότητας του κτίσματος, επιλέγεται να γίνουν συμπληρώσεις με νέο υλικό, διατηρώντας χαμηλό το ποσοστό του νέου υλικού προς το αρχαίο.

Για την εν λόγω επέμβαση εκπονήθηκε η μελέτη της αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με ομόφωνη γνωμοδότηση κατά την υπ’ αριθμ. 30/04-08-2020 συνεδρία του (Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ /ΤΜΑΜ/551095/62244/2053/958) και περιλαμβάνει την αποτύπωση, την τεκμηρίωση και την πρόταση αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος.

 Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική του έκδοση: