Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης για τη λειτουργία του DΜΜO της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου

Ομόφωνα ενέκρινε το  Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018, τη σύμβαση  για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης από την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. με θέμα «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».

Λαμβάνοντας υπόψη πως ως «Οργανισμοί Μάρκετινγκ / Διοίκησης Προορισμού» ή DMOs, αποδίδονται διαφορετικές έννοιες, ρόλοι και καθήκοντα ανάλογα με την τοποθεσία που εφαρμόζονται, η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να στοιχειοθετήσει τη μορφή της δομής διαχείρισης του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Συγκεκριμένα στόχος της μελέτης είναι να αποτυπώσει το περιβάλλον και να εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται, προσδιορίζοντας επίσης τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ να αποτελέσει το Φορέα Λειτουργίας / DMO της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και όπως λειτουργούν διεθνώς.

Ο χρόνος εκπόνησης του έργου  ορίζεται στους τρεις μήνες και το ΔΙΑΖΩΜΑ θα καλύψει μέρος του κόστους του έργου, που ανέρχεται στο ποσόν των  2.500,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού κόστους για την εκτέλεση του έργου, ενώ το υπόλοιπο ποσόν θα καλύψει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.

Το ΔΙΑΖΩΜΑ  με χαρά εγκαινιάζει τη συνεργασία αυτή, η οποία θα βοηθήσει να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό που υπάρχει ως προς τη διακυβέρνηση και βιώσιμη λειτουργία μιας Πολιτιστικής Διαδρομής και που επιπλέον θα απελευθερώσει τη δυναμική του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

Epirus_New

Mπορείτε να δείτε αναλυτικά το έγγραφο της σύμβασης στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Ο ρόλος και η λειτουργία της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως Φορέα Λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου»