Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή Σύμβασης από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την Ψηφιακή Στρατηγική του Προγράμματος «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο»

Yπεγράφη τη Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2020 μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και του κου Χρήστου Χιώτη η σύμβαση με τίτλο: «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού».

Η ανάθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διαζώματος με τους αρμόδιους φορείς  (Δήμους Αθηναίων, Ελευσίνας και Λαυρίου, Περιφέρειας Αττικής και ιδιωτικού τομέα) για την υλοποίηση του  μεγαλύτερου προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που σχεδιάζεται στη χώρα μας, την «Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο».

Η Τριλογία είναι μία ισχυρή και πρωτότυπη αφήγηση που φωτίζει τη σύνθετη και την πολυεπίπεδη πραγματικότητα της κλασικής Αθήνας. Βασικός άξονας του προγράμματος θα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πολιτιστικής διαδρομής που θα αποκαθιστά τη σύνδεση που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο και τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τα εξής:

1. το σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ – ΛΑΥΡΙΟ»,

2. την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση αδυνατεί να την υλοποιήσει μόνη της,

3. την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις που θα προκηρύξει η Περιφέρεια Αττικής (μετά την ένταξη του προγράμματος Πολιτιστική Διαδρομή «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ – ΛΑΥΡΙΟ» στην προγραμματική περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027)  και αφορούν:

3.1. Δημιουργία ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας (Επιτόπιες και Διαδικτυακές).

3.2. Δημιουργία ψηφιακών εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση φωτογραφικών πανοραμάτων 360 μοιρών.

3.3. Ψηφιακό Αποθετήριο της διαδρομής.

3.4. Ψηφιακή εφαρμογή DMS για τη διαχείριση της εφαρμογής.

3.5. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας για το επιχειρηματικό cluster.

4. την παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας Αττικής για την καλή εφαρμογή και λειτουργία όλων των παραδοτέων.

Η εκπόνηση του έργου θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες (Δεκέμβριος 2021) και η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των 15.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, (ήτοι 18.600 ευρώ).

Το παραπάνω ποσό καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από χορηγία της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος και συνοδοιπόρος στην υλοποίηση του οράματος του σωματείου για την ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την παραπάνω ανάθεση προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι στη συλλογική προσπάθεια για την εκπλήρωση ενός σπουδαίου οράματος για την Περιφέρεια Αττικής.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους της σύμβασης, εδώ.

trilogia

Επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Η Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο