Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης του έργου: ‘Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Καρθαίας Κέας’.

Σχετικά Θέατρα

3 Απριλίου 2015

Δελτίο τύπου

Την Παρασκευή 03 Απριλίου 2015, ανατέθηκε από τον πρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», κο Σταύρο Μπένο, στην αρχιτέκτονα – μηχανικό, κα Λουκία Λάσκαρη η μελέτη του έργου «Στερέωση και ανάδειξη θεάτρου αρχαίας Καρθαίας Κέας», παρουσία της προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ», κας  Ευαγγελίας Σημαντώνη –  Μπουρνιά, Ομ. Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας και της αρχαιολόγου του έργου Δρ. Τάνιας Πανάγου.

Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει:

Ι. Αρχιτεκτονική μελέτη στερέωσης και ανάδειξης του θεάτρου αρχαίας Καρθαίας Κέας:

Η εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης που θα αποσκοπεί στην επίλυση των βασικών προβλημάτων παθολογίας, διαχείρισης και επισκεψιμότητας του μνημείου κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Η αρχιτεκτονική μελέτη θα προσπαθήσει με επιστημονικό τρόπο να τεκμηριώσει τις απαιτούμενες εργασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, η ανάσχεση της δράσης φθοροποιών παραγόντων και απόδοσή του στο κοινό.

Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται:

α)  Σχέδια τεκμηρίωσης της υπάρχουσας κατάστασης (κάτοψη – τομές – όψεις).

β) Φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου και δημιουργία οργανωμένου φωτογραφικού αρχείου που να το περιγράφει.

γ)  Εκπόνηση σχεδίων παθολογίας υπάρχουσας κατάστασης.

δ) Πρόταση ανάδειξης και αποκατάστασης του μνημείου, στα οποία θα περιγράφονται:

  • οι επεμβάσεις συντήρησης, αποκατάστασης και συμπλήρωσης (με την επανένταξη ταυτισμένου δομικού υλικού),
  • η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
  • τα σχεδιαγράμματα κίνησης επισκεπτών.

ε) Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης.

  1. Πρόβλεψη μέτρων διευθέτησης ομβρίων υδάτων στο θέατρο αρχαίας Καρθαίας:

Πρόκειται για την πρόταση τρόπων αποστράγγισης υδάτων από το μνημείο. Θα προτείνονται μόνιμα μέτρα προστασίας του μνημείου από τα όμβρια, είτε μέσα από αρχαίες υποδομές αποστράγγισης ή με νέες επεμβάσεις.

Τα χρήματα για την ανάθεση της μελέτης αντλούνται από τον «κουμπαρά» – ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό – που έχει ανοιχθεί από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για το αρχαίο θέατρο της Καρθαίας Κέας. Ο «κουμπαράς» ενισχύθηκε με την ευγενική χορηγία, ύψους 15.000 ευρώ, του κου Θανάση Μαρτίνου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Eastern Mediterranean Maritime Limited, αλλά και τη χορηγία του Συλλόγου «ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΕΙΟΣ», ύψους 500 ευρώ και απλών πολιτών, τους οποίους όλους ευχαριστούμε θερμά.

Το αρχαίο θέατρο της Καρθαίας βρίσκεται στη βάση της νοτιοδυτικής πλαγιάς της ακρόπολης της ομώνυμης πόλης του νησιού Κέας, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1965. Ωστόσο, οι συστηματικές εργασίες ανασκαφής, τεκμηρίωσης, στερέωσης και ανάδειξης του θεάτρου ξεκίνησαν το 2011 από την Επιστημονική Επιτροπή Κέας (Υπουργείο Πολιτισμού) στο πλαίσιο του έργου Ε.Σ.Π.Α. Αμέσως μετά την εκπόνηση της μελέτης θα ξεκινήσει η υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου με χρηματοδότηση από το τρέχον Ε.Σ.Π.Α.

  • Εικ. 1: Το αρχαίο θέατρο της Καρθαίας Κέας
  • Εικ. 2: Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης: από αριστερά διακρίνονται οι κ.κ. Τάνια Πανάγου, Δρ. αρχαιολόγος του έργου, Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», Λουκία Λάσκαρη, αρχιτέκτων - μηχανικός και Ευαγγελία Σημαντώνη - Μπουρνιά, Ομ. Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ».