Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης από το ΔΙΑΖΩΜΑ για την παραγωγή ειδικού χάρτη σε σύστημα braille στα αρχαία θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου

Σχετικά Θέατρα

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 υπεγράφη η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Παραγωγή μέσω του προγράμματος MIND THE MAP ειδικού χάρτη για τυφλούς για τους αρχαιολογικούς χώρους :  α. Γιτάνων, β. Κασσώπης, γ. Νικόπολης, δ. Αμβρακίας» ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»  και την  Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απεικόνιση σε τρισδιάστατα εκτυπωμένους χάρτες των αρχαιολογικών χώρων των Γιτάνων, της Κασσώπης, της Νικόπολης και της Αμβρακίας. Οι απτικοί χάρτες του Mind the Map παρέχουν στα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση, πληροφορίες για τον χώρο που βρίσκονται, μέσω της απτικής αίσθησης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές γραμμές, σύμβολα και υφές, σχήματα, μεγέθη, σύμβολα προσανατολισμού, γραφικές κλίμακες αποστάσεων και πληροφορίες κειμένου που έχουν συνταχθεί με σύστημα γραφής Braille (το διεθνές πρότυπο σύστημα γραφής των τυφλών), προκειμένου να τους διευκολύνουν να περιηγούνται πιο εύκολα σε αρχαιολογικούς χώρους. Η  εφαρμογή αυτή έχει ήδη τοποθετηθεί πιλοτικά στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.

Το κόστος ανάθεσης του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσόν των 17.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ μηνών.

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτιστικής χορηγίας του Ιδρύματος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, εταιρικού μέλους του Διαζώματος, με στόχο την υποστήριξη των δράσεων που αφορούν την οικοδόμηση του προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».

Το ΔΙΑΖΩΜΑ ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα για τη οικονομική υποστήριξή του καθώς συμβάλει με παραδειγματικό τρόπο στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής της Ηπείρου.

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης
  • Ο απτικός χάρτης για τυφλούς στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης

Μπορείτε να διαβάστε τη σύμβαση αναλυτικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Παραγωγή μέσω του προγράμματος MIND THE MAP ειδικού χάρτη για τυφλούς για τους αρχαιολογικούς χώρους : α. Γιτάνων, β. Κασσώπης, γ. Νικόπολης, δ. Αμβρακίας»