Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία της Διαδρομής Πολιτισμού & Αθλητισμού της Αρχαίας Ολυμπίας

Στις 16 Μαρτίου 2021 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη της δημιουργίας της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Πολιτισμού & Αθλητισμού» στην Αρχαία Ολυμπία.

Κεντρικός πυρήνας της παραπάνω συνεργασίας είναι  η σύνδεση του δίπολου πολιτισμός-αθλητισμός με τον τουρισμό, έτσι ώστε η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας να αποκτήσει συνεκτική πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα της εποχής και στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού και ιστορικού δυναμικού της.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας με την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (πολιτιστικού-αθλητικού τουρισμού) και στην διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυμπίας στην «ενδοχώρα», μέσα από τη δημιουργία τουριστικών υποδομών, την ανάδειξη νέων εσωτερικών τουριστικών προορισμών, καθώς και  με την διασύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τον πρωτογενή τομέα και το  αγροδιατροφικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής.

Στο παραπάνω πλαίσιο προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλα επιλεγμένων τεχνικών έργων και έργων γενικής υποδομής και προστασίας της Αρχαίας Ολυμπίας. Επισημαίνεται, πως  οι όποιες παρεμβάσεις αφορούν τους Αρχαιολογικούς Χώρους θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μέσα από έργα και δράσεις που θα βοηθήσουν στη δημιουργία και καθιέρωση της διαδρομής ως επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού προορισμού, όπως είναι η ανάθεση μελετών  για το Μarketing και την Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας, η μελέτη για την Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, κ.α. Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα υποστηρίξει επίσης τις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας στην εξειδίκευση και προετοιμασία των “ήπιων” – soft δράσεων του έργου, καθώς και στην οργάνωση του cluster και του του DMO της διαδρομής, μέσω της ειδικής δομής «D-Hub» που έχει συσταθεί και αποτελείται από στελέχη του Διαζώματος και εξωτερικούς συνεργάτες.

Όλες οι μελέτες που θα εκπονηθούν από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας θα χρηματοδοτηθούν από τα μέλη, τους δωρητές και χορηγούς του Σωματείου και θα προσφερθούν στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας δωρεάν, όπως και κάθε υπηρεσία που θα παρέχει το «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» καλωσορίζει την εκκίνηση της Ο.Χ.Ε Πολιτισμού & Αθλητισμού της Αρχαίας Ολυμπίας και φιλοδοξεί πως  το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σαν πόλος καινοτομίας και σαν μια δυναμική κοιτίδα για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου και όλης της Περιφέρειας.

mnimonio-log

Mπορείτε να διαβάσετε το Μνημόνιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη της δημιουργίας “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Πολιτισμού & Αθλητισμού” στην Αρχαία Ολυμπία