Γρήγορη μετάβαση

Η Πρόταση του Διαζώματος για το Στόχο Πολιτικής 5 του Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027: «Βιώσιμη Ανάπτυξη: η συμβολή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων»

Το Ε.Σ.Π.Α. (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)  αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης τα κονδύλια που αφορούν την προγραμματική περίοδο από το 2021 -2027 διανέμονται σε 5 πεδία (Στόχοι Πολιτικής – ΣΠ) και συγκεκριμένα: α) την ψηφιακή μετάβαση, β) το περιβάλλον, την ενέργεια και την πράσινη οικονομία, γ) τις υποδομές μεταφορών-δικτύων και τη διασυνδεσιμότητα, δ) την απασχόληση και εκπαίδευση και τέλος ε) τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και την αστική ανάπτυξη.

Με στόχο, εντός του 2021, να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του νέου  Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, το νέο πόνημα του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: η συμβολή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων» περιγράφει τις προτάσεις του Σωματείου για το Στόχο Πολιτικής 5 (ΣΠ5). Στο κείμενο αξιοποιείται η μέχρι τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία του Διαζώματος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πολιτιστικής ανάπτυξης και παράλληλα αποτυπώνεται ο συλλογικός πνευματικός μόχθος του Σωματείου.

Ο Στόχος Πολιτικής 5 αφορά τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και την αστική ανάπτυξη και θα λάβει 1,145 δισ. ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, την πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή κ.ά..  Επίσης, θα εστιάσει στη συνεργασία με όλα τα Τομεακά Προγράμματα και θα  προσανατολίζεται προς 2 μείζονες στόχους της Ευρώπης, την  Ψηφιακή Μετάβαση και την Πράσινη Οικονομία. Στόχος επομένως, είναι να επιτευχθεί η απαραίτητη προσαρμογή  με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους της χώρας μας, δηλαδή τη λειτουργική μετάβαση στην Ψηφιακή και Πράσινη Ελλάδα.  Oι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) αποτέλεσαν βασικές δράσεις χρηματοδότησης και στο τρέχον Ε.Σ.Π.Α. αλλά όχι ξεχωριστό στόχο πολιτικής.

Τα στρατηγικά σημεία του κειμένου – πρότασης του Διαζώματος είναι τα εξής:

α) η πρόταση του Διαζώματος για την υλοποίηση μίας και μόνο Ο.Χ.Ε. σε κάθε περιφέρεια, η χρηματοδότηση της οποίας θα επεκτείνεται σε περισσότερες από μία προγραμματικές περιόδους και στην οποία θα μπορούν να εντάσσονται νέες υποπεριφερειακές ζώνες και νέες δράσεις,

β) η συνέργεια όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πόρων (Ε.Σ.Π.Α., Recovery, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Π.Δ.Ε., πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδιωτικές επενδύσεις κ.ο.κ.) και

γ) η καθιέρωση δύο «λεωφόρων», οι οποίες ξεκινούν από τις Περιφερειακές Αρχές και οδηγούν στη γρήγορη και ποιοτική υλοποίηση των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού. Οι δυο αυτές λεωφόροι είναι:

  1. η λεωφόρος υλοποίησης δράσεων και έργων των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού – Ο.Χ.Ε., η οποία είναι ευθύνη των Περιφερειών, των Διαχειριστικών Αρχών τους και των δικαιούχων των έργων,
  2. η λεωφόρος για τη σταδιακή διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, μέσω κατάλληλου φορέα διαχείρισης – D.M.O. των προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού.

Το κείμενο δημιουργήθηκε υπό το συντονισμό της αρχαιολόγου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κας Μαρίας Σοφικίτου και με τη συμβολή των υπολοίπων στελεχών του σωματείου, κ.κ. Ευδόκιμου Φρέγκογλου, Μαρίας Κουρασάνη, Κατερίνας Αβραμοπούλου και  είναι στη διάθεσή σας στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Η συμβολή των ολιστικών προγραμμάτων (Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», 2020)

 ΒΑ-2020

Δείτε σχετικά:

  • ΕΣΠΑ: Πως θα μοιραστούν τα 26,7 δισ. ευρώ. Προτεραιότητα σε Ψηφιακή μετάβαση, Περιβάλλον, Ενέργεια και «Πράσινη» Οικονομία – https://economico.gr/ (28/12/2020)
  • Η ανατομία του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 – Aυτά είναι τα 5 νέα βασικά προγράμματα – https://ypodomes.com/ (26/12/2020)