Γρήγορη μετάβαση

Η ομιλία του προέδρου του Διαζώματος στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος, συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα  τον προσδιορισμό των στόχων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021–2027.

Το Συνέδριο σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του διαλόγου όλων των παραγωγικών δυνάμεων, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής. Στόχος του συνεδρίου ήταν η διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για όλα τα κρίσιμα αναπτυξιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ο κ. Μπένος μίλησε για το πνευματικό υπόβαθρο που θα πρέπει να διέπει το νέο ΕΣΠΑ,  τη μαγεία των ολιστικών προγραμμάτων και την αξία των συνεργειών. Αναφέρθηκε επίσης στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΔΙΑΖΩΜΑ μέσα από το σχεδιασμό των Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων.

Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε το απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μπένου (στο 47.15′) και σχετικό φωτογραφικό υλικό:

Δεἰτε επίσης το Wrap up video της εκδήλωσης