Γρήγορη μετάβαση

Η δημιουργική συνεργασία του Ο.Π.Α. και του Διαζώματος αποδίδει καρπούς

«Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε

μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε

Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα

παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!»

Οδυσσέας Ελύτης

Στις 27/06/2024 δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Sustainability, του ελβετικού εκδοτικού οίκου MDPI (με impact factor 3.9), το ερευνητικό καινοτόμο άρθρο με τίτλο «TheEducation, Entrepreneurship and Cultural HeritageInitiative: Eleusis 2023 European Capital of Culture».

Στη συγγραφή του άρθρου συμμετείχαν ομάδα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ομάδα από το Διάζωμα. Συγκεκριμένα, ως επικεφαλής της ομάδας ήταν η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Μπρίνια Βασιλική, τα μέλη από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», κκ Μπελογιάννη Μαίρη, Φιλόλογος, Δρ. αρχαιολόγος, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και Μανωλοπούλου Γεωργία, M.Sc Ph. Dc Μουσειολόγος, μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου «Διάζωμα», ο κ. Τζήρος Γεώργιος, οικονομολόγος, καθηγητής του Pierce, καθώς και τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κασιόλα Ειρήνη, Γεωργογάλα Σοφία και Μαρινοπούλου Σταυρούλα. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης (https://www.dept.aueb.gr/tep), του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (www.diazoma.gr), του κέντρου επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ ACEin και του οικονομικού  περιοδικού «Ξενοφών» στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη της καινοτόμου δράσης «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός».

Όραμα αυτής της συνεργασίας που ξεκίνησε το 2017 από την Δρα Βασιλική Μπρίνια, τον πρόεδρο του Διαζώματος κ. Σταύρο Μπένο, τον Δρα Θεόδωρο Μπένο και την Δρα Μαίρη Μπελογιάννη και στελεχώθηκε μεταγενέστερα με αξιόλογες προσωπικότητες, είναι η από κοινού υποστήριξη εθελοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών της οικονομίας και της πληροφορικής. Όραμα της συνεργασίας είναι ο από κοινού σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που θα υποστηρίζουν την ολιστική προσέγγιση στην πολιτιστική διαχείριση των μνημείων στην Ελλάδα.  Η προσέγγιση αυτή αφορά αφενός στη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με τον τομέα των επιχειρήσεων, η οποία εκφράζεται μέσα από τη φιλοσοφία προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των μνημείων, όπως είναι οι Πολιτιστικές/Περιβαλλοντικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, που προτείνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, αφετέρου στην ανάδειξη και ενίσχυση  της νέας επιχειρηματικότητας που αναδύεται μέσα από τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν μέσω αυτών και τη σύνδεσή τους με την «οικονομία της εμπειρίας». Το αναδυόμενο αυτό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, βασίζεται στη δημιουργία «άυλης» αξίας, η οποία εμπλουτίζει παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα αγαθά αυτά συνδέονται με πεδία, όπως είναι το περιβάλλον, ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα μνημεία, τα μουσεία, τα θεματικά πάρκα κ.α. Συνεπώς, οι συνέργειες που δημιουργούνται για την καινοτόμο εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελλάδας, ξεκινούν από το Πανεπιστήμιο με τη σχεδίαση ενός project όπου ομάδες φοιτητών εκπονούν πρωτότυπα επιχειρηματικά σχέδια επί τη βάσει των πολιτιστικών διαδρομών που προτείνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με καινοτόμο εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση των μνημείων, ώστε να επιτευχθεί η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη των εξεταζόμενων περιοχών με πολιτιστικό ενδιαφέρον. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση πιστεύουμε ότι αποτελεί μια «άλλη ματιά» στην εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση.

Σκοπός του ερευνητικού άρθρου που δημοσιεύτηκε αποτελεί, μέσω της ποιοτικής έρευνας, η μελέτη των αντιλήψεων των φοιτητών που συμμετείχαν στην καινοτόμο δράση «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός» κατά τα έτη 2018-2022. Συγκεκριμένα οι φοιτητές εκπόνησαν σε ομάδες επιχειρηματικά σχέδια με καινοτόμες ιδέες για την πολιτισμική αξιοποίηση και προώθηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος 2023. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της έρευνας οι φοιτητές ανέπτυξαν τόσο γνωστικές όσο και συμπεριφορικές δεξιότητες (hard and soft skills) εξελίσσοντας την συναισθηματική τους νοημοσύνη, αποκτώντας εν τέλει δεξιότητες ζωής.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://doi.org/10.3390/su16135459

Citation:

Brinia, V. Belloyiani, M. Manolopoulou, G., Tziros, G.,  Kasiola, E., Georgogala, S., Marinopoulou, S. The “Education, Entrepreneurship and Cultural Heritage” Initiative: Eleusis 2023 European Capital of Culture. Sustainability 202416, 5459

Συγχαρητήρια στην επιστημονική ομάδα!