Γρήγορη μετάβαση

Παρακολουθήστε το βίντεο από την 7η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»: «Μια συμμαχία για έναν εθνικό σκοπό»

Την αξία και τη μαγεία των συνεργειών ζήσαμε στην 7η Συνάντηση των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 8 Μαΐου 2021.

Όλοι ήμασταν εκεί – εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργοί, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 43 Εταιρικά μας Μέλη, η Κοινωνία των Πολιτών – με όρεξη, ιδέες και προτάσεις για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και την υλοποίηση ΟΛΩΝ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Π.Ε.Π./ ΕΣΠΑ 2021-2027, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Ιδιωτικοί πόροι, Χορηγίες, Δωρεές κ.λπ.), Ευρωπαϊκών και Εθνικών.

Ήταν ένα «οικογενειακό συμβούλιο» για ένα εθνικό σκοπό.

Σας καλούμε να το ζήσετε μέσα από το video και το εμπνευσμένο ανθολόγιο που ακολουθούν:

Ανθολόγιο

Δείτε ακόμη:

Video παρουσίασης των Εταιρικών Μελών – παραγωγή ΔΙΑΖΩΜΑ

Video παρουσίασης της θερμοκοιτίδας D-HUB – παραγωγή ΔΙΑΖΩΜΑ