Γρήγορη μετάβαση

H INTERAMERICAN συνοδοιπόρος του CSR Hellas για το παρόν και το μέλλον της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας

Σχετικά Θέατρα

H INTERAMERICAN, κύριο μέλος του CSR Hellas από το 2007 (τότε Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), υποστήριξε την εκδήλωση εορτασμού των 20 ετών του, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (βασικός πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης). Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, ιδρυτικού μέλους της προσπάθειας για την εισαγωγή της έννοιας της κοινωνικής υπευθυνότητας στις επιχειρήσεις στη χώρα μας, με τρόπο συστηματικό και συνδεδεμένο με τη δράση και τη στρατηγική τους.

Θέματα της διαδικτυακής συζήτησης, αποτέλεσαν το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις νέες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και τις σημαντικές αλλαγές που σημειώνονται σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της εκδήλωσης, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, συμμετείχαν οι:

  • Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας και υπό τη διπλή ιδιότητα του Προέδρου του ΣΕΒ και Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, ιδρυτικών μελών του CSR Hellas
  • Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΔΙΑΖΩΜΑ, ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών
  • Νίκος Κουτσιανάς, Πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας APIVITA, ως εκπρόσωπος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μίας εταιρείας διεθνώς πρωτοπόρου, όσον αφορά στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη στρατηγική και στην επιχειρηματική δράση της
  • Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick, ως εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας
  • Μαρία-Ελένη Λούκη, ως εκπρόσωπος της νεολαίας, μέλος της νικήτριας ομάδας του φετινού 5ου κύκλου του Φοιτητικού Διαγωνισμού «Νίκος Αναλυτής» που διοργανώνει το CSR Hellas στη μνήμη του πρώην Προέδρου του
  • Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR Hellas.

Ο Jan Noterdaeme, συνιδρυτής του CSR Europe και του Academy of Business in Society (ABIS) και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Louvain, αναφέρθηκε στην κοινή διαδρομή των 20 ετών όπου το CSR Hellas συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας στα θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, μέσα από το θεσμικό του ρόλο του.

Οι συνομιλητές του πάνελ τόνισαν την ανάγκη να κατανοήσουμε τις αυξανόμενες απαιτήσεις που έχει η κοινωνία σήμερα από τις επιχειρήσεις, καθώς και της ευθυγράμμισης των συμφερόντων των διαφορετικών πλευρών και της διαμόρφωσης ενός πλέγματος αξιών, που οδηγούν σε ένα σύστημα αναγνώρισης και επιβράβευσης των σωστών συμπεριφορών. Στα επόμενα 10 χρόνια, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των συνομιλητών, τα θέματα σχετικά με την βιώσιμη και υπεύθυνη κοινωνικά ανάπτυξη θα μπουν ψηλότερα και με μεγαλύτερη έμφαση στην ατζέντα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η πανδημία προκάλεσε εντονότερη ανάγκη να τεθούν οι προτεραιότητες για την βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη με ευθύνη για το παρόν, αλλά και για το μέλλον των ανθρώπων και των κοινωνιών. Μέσα από την εμπειρία αυτή, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ δομών του δημόσιου τομέα, καθώς και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό την προϋπόθεση ότι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί έχουν το όραμα και έναν σκοπό: να εργαστούν μαζί γι’ αυτό, σε μία σχέση που περιλαμβάνει το αξιακό περιβάλλον και υπηρετεί ένα σαφές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο επίσης πρέπει να υπάρχει και να εξελίσσεται.

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη συζήτηση έγινε στη μοναδική συνεισφορά του αείμνηστου Νίκου Αναλυτή, ο οποίος συμμετείχε στη δημιουργία του Δικτύου σε όλα τα στάδια – από τη σύλληψή του ως ιδέα και έως το 2012. «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενδιαφέρει όλους μας, γιατί αντικατοπτρίζει τις βασικές αρχές της Κοινωνίας στην οποία ζούμε», τόνιζε ο ίδιος.

Η INTERAMERICAN υποστήριξε χορηγικά και το CSR School που οργάνωσε, με 12 θεματικές ημερήσιας εκπαίδευσης, κατά το τελευταίο δίμηνο του 2020, το CSR Hellas, με τη συνεργασία του ALBA Graduate Business School και του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την υποστήριξη του AGG Center of Excellence for Sustainability.

Αναφερόμενος στην καθοριστική επίδραση του CSR Hellas για την ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας του Ομίλου INTERAMERICAN, επισημαίνει: «Θα πρέπει να αναγνωριστεί το εξαιρετικά ουσιαστικό έργο που έχει επιτελέσει το CSR Hellas, εκπαιδεύοντας επί 20 χρόνια τις εταιρείες και τους ανθρώπους τους, εξελίσσοντας τον θεσμό στη χώρα μας και δημιουργώντας γέφυρες με το διεθνές θεσμικό περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το CSR Hellas, με τον θεσμικό ρόλο του, μπορεί να προστατεύει την ιδέα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας από επιπόλαιες, ευκαιριακές χρήσεις της ταμπέλας ΕΚΕ και στρεβλώσεις. Απαιτούνται αποστάσεις ασφαλείας από την εκμετάλλευση της ιδέας στα αβαθή της αγοραίας αντίληψης και της προβολής».

Οι θέσεις της INTERAMERICAN

Για τον προσανατολισμό της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ο κ. Ρούντος τονίζει: «Οι κατευθύνσεις για υπευθυνότητα στην πράξη έχουν προσδιοριστεί διεθνώς, απλώς χρειάζεται να εντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες αναγκών για την ελληνική πραγματικότητα. Η πανδημία, προφανώς έχει φέρει στην πρώτη γραμμή την ανάγκη να θωρακιστεί ο τομέας της υγείας με υποστήριξη και εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας. Όμως, η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης είναι συνδεδεμένη με την ενίσχυση της οικονομίας, ενώ στην αλυσίδα μπαίνουν οι κλιματικοί στόχοι, με τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση της ρυπογόνου επίδρασης των ορυκτών υλών. Είναι δεδομένη η ευρωπαϊκή επιλογή με την Πράσινη Συμφωνία, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, στα συγκοινωνούντα δοχεία βιωσιμότητας και ανάπτυξης είναι γνωστό πως η ευρωπαϊκή στρατηγική περιλαμβάνει και την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα, τη λειτουργική βελτίωση και απόδοση της δικαιοσύνης, καθώς επίσης την επίτευξη παραγωγικότητας και μακροοικονομικής σταθερότητας».

Ο επικεφαλής των Εταιρικών Υποθέσεων της INTERAMERICAN υπογραμμίζει, σχετικά με τις προκλήσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ελλάδα:

«Στον τόπο μας, έχουμε επιπλέον πολύ ισχυρή την πρόκληση να διευρύνουμε τη βάση των παραγωγικών πόρων και να αξιοποιήσουμε τα δύο μεγάλα εθνικά κεφάλαια, τον πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς μας, που αντιμετωπίζονται σχεδόν απαξιωτικά. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να δούμε το ζήτημα βελτίωσης της παιδείας σε οργάνωση και ποιότητα περιεχομένου – και δεν εννοώ την πρώιμη αντιστοίχιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που θέλει να οδηγήσει από πολύ νωρίς στην επιλογή κατεύθυνσης και εξειδίκευσης στερώντας την ευρυμάθεια. Επίσης, βρισκόμαστε απέναντι στην πρόκληση της συγκράτησης, αλλά και της επιστροφής στη χώρα των νέων ανθρώπων που έχουν αναπτύξει υψηλές δυνατότητες προσφοράς μέσα από τις επιστήμες, την έρευνα και την καινοτομία, σε τομείς που εισφέρουν στην ανάπτυξη. Ζωτικής σημασίας πρόκληση συνιστά και η αναζωογόνηση της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού μας, ενώ θα πρέπει να μας απασχολήσει και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Να προσθέσω και τα πολύ σημαντικά θέματα της χρηστής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, της ακεραιότητας και διαφάνειας, ειδικότερα στις επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με νέα μοντέλα που διαφοροποιούν και τον τρόπο ηγεσίας. Οι προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους και για την επιχειρηματική κοινότητα είναι εδώ, η χαρτογράφηση έχει γίνει. Έχουν σκιαγραφηθεί περιγράμματα, κίνητρα και όροι: υποχρεωτικότητα για εκθέσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ρήτρες, χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή ή απαξίωση, ενώ μιλούμε στις επιχειρήσεις για μέτρηση, αξιολόγηση και αναφορά επιδόσεων για ESG (Environment, Social, Governance). Είναι η ώρα για δραστική υλοποίηση στην παρούσα συγκυρία μιας πολύ γρήγορης, ανατρεπτικής μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα παγκοσμίως, που δοκιμάζει την ευημερία και τις κοινωνικές αξίες».

Φωτογραφίες: 1. Από τη διαδικτυακή συζήτηση της εκδήλωσης του CSR Hellas. 2. Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας του Ομίλου INTERAMERICAN.

 

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου της INTERAMERICAN, εδώ.