Γρήγορη μετάβαση

«Getting to know the ancient theatres» – Part 2 Διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας και Ιστορίας της Δραματικής Ποίησης στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο – μέρος 2o, σχολικό έτος 2020-2021

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά,  στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, στο μάθημα των Αγγλικών προχωρημένου επιπέδου της Γ’ γυμνασίου (επίπεδο C1) εφαρμόστηκε διαθεματικό σενάριο διδασκαλίας με χρήση ψηφιακών μέσων παράλληλα με το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, το οποίο έχει τίτλο «Getting to know the ancient theatres» (= Γνωρίζοντας τα αρχαία ελληνικά θέατρα). Στο σενάριο αξιοποιήθηκε αυθεντικό υλικό από την ιστοσελίδα του Διαζώματος στα αγγλικά, προκειμένου να ασκηθούν οι δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου και το λεξιλόγιο των μαθητών. Κατόπιν, οι μαθητές ασκήθηκαν στην συνεργατική δημιουργία πολυτροπικών κειμένων αντλώντας πληροφορίες από τον ιστότοπο του Διαζώματος  και από τον εκπαιδευτικό φάκελο του Υπουργείου Πολιτισμού «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου».

Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία αυτή, επιδιώχθηκε η επίτευξη γλωσσικών στόχων για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού τους και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την αξία διατήρησης των αρχαίων θεάτρων. Ακολουθώντας το παράδειγμα των συμμαθητών τους το προηγούμενο σχολικό έτος (βλ. https://www.diazoma.gr/generationd/#/post/-M71y3XoNk-KyF3IliDj),  οι μαθητές δημιούργησαν σύντομα ενημερωτικά βίντεο στην αγγλική γλώσσα σχετικά με αρχαία θέατρα. Τα παραδοτέα των μαθητών αποτελούν το τελικό προϊόν του διδακτικού σεναρίου, που εκπονήθηκε από την εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας Ξυπολιά Σοφία και διατίθεται για αξιοποίηση στο Διάζωμα και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολών λόγω της πανδημίας τόσο η διδασκαλία του σεναρίου όσο και η εργασία των παιδιών σε ομάδες έγινε σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα.

Cross – curricular teaching scenario combining English Language and History of Drama in Varvakeio Model Junior High School – part 2

For a second consecutive school year , in English Class of Year 9 (advanced level) of Varvakeio Model Junior High School we implemented a cross-curricular teaching scenario entitled “Getting to know the Ancient Theatres” alongside the course of Ancient Greek Literature (History of Drama). Authentic material from the official English website of Diazoma was used so that students could practice reading comprehension and vocabulary skills. Then, the students worked in groups to create multi-modal texts using information from the websites of Diazoma and the educational folder of the Ministry of Culture  http://ancienttheater.culture.gr/

The involvement of students in this process aimed at achieving certain linguistic skills in English, enhancing their digital literacy and raising awareness of the value of preserving ancient theatres. Following the example of their classmates the previous school year, the students created short informative videos in English about several ancient theatres, which are listed below. The students’ work is the final product of the teaching scenario created by English teacher Sofia Xypolia. Both the videos and the teaching scenario are available to the general public for educational purposes. It is worth noting that because of the closure of schools in Greece due to Covid-19 pandemic, both teaching and students’ work were carried out in distance learning conditions, which involved the use of digital resources to a maximum degree.

Getting to know the ancient theatres teaching scenario

Theatre of Philippi  – Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων https://youtu.be/kPG8YgyhW7A

Theatre of Amphiario Oropos – Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού https://animoto.com/play/7Or6De5vU1LVGSXxy3gW1A

Theatre of Thera – Αρχαίο Θέατρο Θήρας https://drive.google.com/file/d/17oNpQ__y4eCDKei4pauJcgT4GgbYkL-g/view?usp=sharing

Theatre of Larissa – Αρχαίο Θέατρο Λάρισας  https://youtu.be/zXxFnDKDlE4

Theatre of Melos  – Αρχαίο Θέατρο Μήλου https://youtu.be/nwzUASbPbtc

Theatre of Nikopolis – Αρχαίο Θέατρο Νικόπολης https://youtu.be/hrV1DCzpvhE

Theatre of Sparta – Αρχαίο Θέατρο Σπάρτης https://youtu.be/geWR9e0nhBs

Odeion of Patra  – Ωδείο Πάτρας https://youtu.be/bfu6G2XF9yQ

Ancient Theatre of Eretria  – Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας https://youtu.be/sgbiyJxrXWA

Ancient Theatre of Maronia – Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας  https://youtu.be/trZuPxfoiVk

Ancient Telestirio of Elefsina – Αρχαίο Τελεστήριο Ελευσίνας  https://youtu.be/MWK18dlJdeU