Γρήγορη μετάβαση

Generation D: Κλιματική αλλαγή και χώροι θέασης και ακρόασης στην αρχαία Μεσσήνη

Δελτίο Τύπου

 Κατά το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές του 5ου Γυμνασίου Καλαμάτας συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα :  «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» του σωματείου Διάζωμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές της γ’ γυμνασίου επισκέφθηκαν, τον Μάρτιο, τους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Μεσσήνης όπου, με τη βοήθεια της υπεύθυνης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας κ. Ιωάννας Ραβάνη, ξεναγήθηκαν στο αρχαίο θέατρο, στην αγορά, στο στάδιο και στο Γυμνάσιο ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις.

Η συγκεκριμένη δράση σε συνδυασμό με την παράλληλη υλοποίηση στο σχολείο μας, περιβαλλοντικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή («Act Green») και την θεματική  ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον (Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά)» στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να κατανοήσουν την αναγκαιότητα εφαρμογής μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης προς αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας στις οποίες συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν την προσωπική τους ευθύνη για την προστασία και διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Οι μαθητές μας συνεργάστηκαν, αναζήτησαν πληροφορίες για τη γέννηση και την εξέλιξη του αρχαίου θεάτρου, ερεύνησαν πηγές ως προς την αξιοπιστία τους, καλλιεργώντας ταυτόχρονα και την κριτική τους σκέψη, προκειμένου να δημιουργήσουν το παρακάτω βίντεο το οποίο αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας με σκοπό την περαιτέρω διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης τους:

https://www.youtube.com/watch?v=mXP1-3dLEW4

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος του πολιτισμού είναι καθοριστικός στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης  καθώς είναι παρών σε όλους τους τομείς και η βιωσιμότητα μπορεί και πρέπει να ενσωματωθεί σε αυτόν, στα πλαίσια της αειφορίας.  Για τον λόγο αυτόν, το σχολείο μας θα συνεχίσει να δίνει το παρόν οργανώνοντας και άλλες σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος με απώτερο στόχο την ανάδειξη της ανάγκης για προσεχτική διαχείριση των μνημείων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ώστε αυτά να προστατευτούν και να διαιωνιστούν στις επόμενες γενεές αλλά και την αναζήτηση της βιωσιμότητας για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη.

Υπεύθυνοι καθηγητές/τριες:

Αλεξοπούλου Κατερίνα (ΠΕ88.01), Κολαμπά Ελένη (ΠΕ78), Λαδάς Χρήστος (ΠΕ08), Μουσελίμη Γεωργία (ΠΕ04.02), Νικολετσέα Γεωργία (ΠΕ02)

 Δείτε περισσότερες δράσεις μαθητών στη Generation D

  • Το αρχαίο θέατρο στη Μεσσήνη