Γρήγορη μετάβαση

Φαρμάκης: Η ανάδειξη της Αρxαίας Ολυμπίας, κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής ανάπτυξης της Ηλείας, αλλά και όλης της Δυτικής Ελλάδας

Πηγή: www.pde.gov.gr

Με στόχο τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αρχαίας Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνεδρίασή του με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020, ενέκρινε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του  Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΔΙΑΖΩΜΑ» με στόχο τη δημιουργία «Αρχαιολογικού Πάρκου» στην Αρχαία Ολυμπία.

Ουσιαστικά, πρόκειται για το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και η οποία θα αποτελεί συνέχεια της ΟΧΕ που υλοποιείται στον άξονα Κατάκολο – Πύργος- Αρχαία Ολυμπία, έχοντας ως κατεύθυνση την προστασία και προώθηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της Π.Ε. Ηλείας.

Κεντρικό πυρήνα της νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE), θα αποτελεί η δημιουργία ενός Αρχαιολογικού Πάρκου στην Αρχαία Ολυμπία, έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει συνεκτική πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα και στην ανάγκη μιας ευρύτερης αξιοποίησης. Το πάρκο θα έχει συγκεκριμένα όρια, διαμορφωμένες εσωτερικές διαδρομές και άλλες απαραίτητες υποδομές που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως τόνισε κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, η νέα ΟΧΕ θα πυροδοτήσει και άυλες δράσεις, που αφορούν σε θέματα marketing και τουριστικής προβολής, κατάρτισης των επαγγελματιών, παροχής στοχευμένων κρατικών ενισχύσεων στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Αρχαίας Ολυμπίας, ενίσχυσης της δημιουργικής βιομηχανίας και υποστήριξης τοπικών δικτυώσεων επιχειρήσεων.

«Η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί το παγκόσμιο brand πάνω στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε για να αποκομίσουμε πολλαπλάσια οφέλη. Οφέλη που μάλιστα, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν θα τα καρπώνεται μόνο η Ηλεία, αλλά συνολικά η Περιφέρειά μας» τόνισε ο κ. Φαρμάκης, σημειώνοντας ότι η νέα ΟΧΕ σχεδιάζεται με απόλυτο σεβασμό, αλλά και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του οικιστικού πλούτου. «Η βελτίωση των υποδομών της περιοχής, η παροχή περαιτέρω δυνατοτήτων στους επαγγελματίες και η συνολική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του επιπέδου της Π.Ε. Ηλείας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, συνιστά στρατηγική επιλογή της περιφερειακής Αρχής, η οποία από την αρχή της θητείας της έχει τονίσει πως θα αξιοποιήσει στο μέγιστο κάθε υπαρκτή δυνατότητα για να αλλάξει τη μοίρα του τόπου προς το πολύ καλύτερο. Και η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπαρκτές δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας…» πρόσθεσε ο κ. Φαρμάκης.

Στη συνεδρίαση παρενέβη ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος ο οποίος τόνισε ότι στόχος του εγχειρήματος είναι να συνδέσει το Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς της Ολυμπίας με ό,τι βρίσκεται έξω από αυτό. Αντιστοίχως, ο Πρόεδρος του ΜΚΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρος Μπένος πρόσθεσε ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα Μοντέλο Παγκόσμιας Ακτινοβολίας με τη συμμετοχή της Περιφέρειας και σύμπασας της κοινωνίας.

Δείτε στιγμιότυπα από την τηλεδιάσκεψη

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Εξάλλου, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ενέκρινε την πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με τίτλο «διάνοιξη τάφρων – καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών, τάφρων, διαμόρφωση κόμης, κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας ετών 2021-2023», προϋπολογισμού 4,3 εκατ ευρώ. Δηλαδή, για μία τριετία θα υπάρχει ενεργή εργολαβία για την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων από καθιζήσεις και καταπτώσεις πρανών, από έλλειψη ορατότητας λόγω παρόδιας βλάστησης και από έμφραξη τάφρων και αγωγών. Έτσι, θα εξασφαλιστεί καλύτερη βατότητα των οδικών αξόνων και θα διαμορφωθούν ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας για τα διερχόμενα οχήματα με απώτερο στόχο την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.