Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – Ολυμπία Οδός Α.Ε.

Το 2014 εντάχθηκε στον θεσμό των Εταιρικών Μελών του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» ο πρώτος αυτοκινητόδρομος, η «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με το ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως. Μέχρι σήμερα έχει διαθέσει το ποσό των 40.000 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα και τις δράσεις του Διαζώματος.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., επελέγη κατόπιν διαγωνισμού από το ΥΠΕΧΩΔΕ για να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα για μια περίοδο 30 ετών, με αφετηρία το έτος 2008. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της Ηπείρου, αφού συνδέει τις τρεις αυτές Περιφέρειες και την Αθήνα με το λιμάνι της Πάτρας.

Η Ολυμπία Οδός είναι ένας σύγχρονος, άνετος και κυρίως ασφαλής αυτοκινητόδρομος, που συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους και τις τουριστικές περιοχές της νοτιοανατολικής Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις εξαγωγές και την αγροτική παραγωγή.

Επιπλέον, η Ολυμπία  Οδός έχει έντονη δραστηριότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και ενίσχυση της κοινωνίας. Στόχος της είναι η διαρκής συνεργασία με τις Τοπικές Κοινωνίες, ώστε να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τις ανάγκες των πολιτών με σκοπό την κοινωνική ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ χρηματοδότησε με το ποσό των 5.000 ευρώ τη μελέτη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ», την οποία το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης ανέθεσε στον μελετητή κ. Δημήτρη Καλουδιώτη.

Στόχος είναι ο σχεδιασμός μιας πολιτιστικής διαδρομής, με επίκεντρο τους αρχαιολογικούς και περιβαλλοντικούς χώρους που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν και να συνδέσει τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μελέτη αυτή περιλάμβανε την καταγραφή των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού, καθώς και δράσεις που θα έχουν ως στόχο την ψηφιακή απεικόνισή τους, ώστε να αποτελέσουν ένα είδος ψηφιακού «πανοράματος». Το «Πανόραμα» αυτό δημιουργήθηκε μέσα από τα κείμενα της Δρ. Ευαγγελίας Παπαδοπούλου και φιλοξενείται δωρεάν στην εφαρμογή της εταιρείας CLIO MUSE.

Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα σπουδαίο και σύντομο ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη κ. Βαγγέλη Ευθυμίου με τίτλο «Πολιτιστική διαδρομή της Ολυμπίας Οδού», το οποίο είναι ένα συνοπτικό ταξίδι στα μνημεία της Ολυμπίας διαδρομής και αποτελεί συμπαραγωγή της εταιρείας «Ολυμπία Οδός Α.Ε » και του Σωματείου Διάζωμα.

Μαζί με τη Ολυμπία Οδό έχουμε ως στόχο τη δημιουργία της Ολυμπίας Διαδρομής και την ένταξή της στο ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό την ανάδειξη του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς και τη σύνδεση ενός σύγχρονου και μεγάλου κατασκευαστικού έργου με τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού.

Έτσι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» μαζί την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  θα συνεργαστούν προκειμένου η Ολυμπία Οδός  πέρα από τη μεγάλη αποστολή της για την ασφαλή μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων να αναβαθμιστεί σε ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

nea-odos-diazoma-logo_n