Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το 2016 εντάχθηκε στον θεσμό των Εταιρικών Μελών του Διαζώματος, με ετήσια συνδρομή 3.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα ο ΣΕΤΕ έχει συμβάλει στον προϋπολογισμό και στις δράσεις του Διαζώματος με το ποσό των 12.000 ευρώ.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» μαζί με τον ΣΕΤΕ συνεργάζονται στενά με στόχο τη διαφοροποίηση και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας από το παραδοσιακό μοντέλο «Ήλιος και Θάλασσα» στη διασύνδεση του πολιτιστικού μας αποθέματος με τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα, μέσα από ολιστικά προγράμματα που ενισχύσουν την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με τo περιβαλλοντικό απόθεμα της χώρας μας, αλλά και όλες τις θεματικές μορφές τουρισμού, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Άλλωστε, έννοιες όπως η αυθεντικότητα, η βιωσιμότητα, ο άνθρωπος, η φύση, οι τοπικές εμπειρίες, η γαστρονομία και φυσικά ο πολιτισμός γίνονται πιο σημαντικές έννοιες από ό,τι ήταν προ πανδημίας και σε όλα αυτά τα μέτωπα η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Λίγα λόγια για τον ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ο Σύνδεσμος στηρίζει και προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, εντός και εκτός συνόρων, ταυτόχρονα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ΄ επέκταση της εθνικής οικονομίας. Όραμά του είναι να συνενώσει όλους τους σημαντικούς “πόρους” της Ελλάδας, το ανθρώπινο δυναμικό, τους παραγωγικούς τομείς, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη γνώση, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, για τη δημιουργία ενός υψηλότερου βιοτικού επιπέδου για τη χώρα.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος έχει ενεργοποιήσει δύο σύγχρονους επιχειρησιακούς βραχίονες, την Marketing Greece για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσω καινοτόμων και στοχευμένων ενεργειών προβολής τόσο των ελληνικών προορισμών, όσο και των εμπειριών που προσφέρει η χώρα μας στους επισκέπτες και το ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ) για την παραγωγή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία προτύπων ποιότητας και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καταγραφή