Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – Cosmote

Μαζί με το «ΔΙΑΖΩΜΑ» γεννήθηκε ο θεσμός των Εταιρικών Μελών. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση και η προβολή του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας. Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» επενδύοντας στη νοοτροπία των συνεργειών έχει ως στόχο την ένταξη των μνημείων στο κέντρο της ζωής και τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και τον ψηφιακό κόσμο. Μεγάλοι σύμμαχοι και υποστηρικτές σε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο είναι ο κόσμος των επιχειρήσεων, των τραπεζών και των ιδρυμάτων.

Τα Εταιρικά Μέλη, μαζί με τα τακτικά, αποτελούν τον στυλοβάτη του Διαζώματος και αναπόσπαστο κομμάτι  της οικογένειάς του. Όπως, κάθε οικογένεια έτσι κι εμείς κάθε χρόνο έχουμε την καθιερωμένη μας συνάντηση,  τη  Συνάντηση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» με τα Εταιρικά του Μέλη. Εκεί όλοι μαζί επιλέγουμε, σύμφωνα πάντα και με το αξιακό περιβάλλον κάθε εταιρείας, ένα μείζον πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάζουμε και υποστηρίζουμε. Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν για όλους μοναδικές στιγμές, θέτοντας κάθε φορά νέους και υψιπετείς στόχους με επίκεντρο πάντα την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της χώρας μας.

 

  1. COSMOTE: Ένα οικοσύστημα με βαθιές ρίζες, συναισθηματικές και εκσυγχρονιστικές στην πατρίδας μας

Ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των δράσεων του Σωματείου είναι η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Ο.Τ.Ε..
Η COSMOTE το 2015 εντάχθηκε στην οικογένεια του Διαζώματος με την ετήσια συνδρομή των 15.000 ευρώ και μέχρι σήμερα έχει διαθέσει στο Σωματείο για την υποστήριξη των λειτουργικών του εξόδων το ποσό των 89.400 ευρώ.

Oι ρίζες του οικοσυστήματος της COSMOTE είναι βαθιές στην ελληνική κοινωνία, καθώς οι άνθρωποι της COSMOTE αποτελούν μια μεγάλη κοινότητα με μεγάλη προσφορά στον εκσυγχρονισμό της χώρας. Ως ο μεγαλύτερος «κάτοχος», τόσο πνευματικά, όσο και υλικά των νέων τεχνολογιών της χώρας μας η COSMOTE  χρηματοδότησε με το ποσό των 50.000 ευρώ τη μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον πολιτισμό 2016 – 2022», την οποία ανέθεσε  το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην Εταιρεία Ψηφιακών Εφαρμογών PostScriptm. Η μελέτη αυτή, αποτελεί τον καταλύτη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στα μνημεία και τα νέα προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού.

Πρώτος καρπός της μελέτης αυτής είναι η πρόσκληση  «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία», η οποία δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια της Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

Η παραπάνω πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ψηφιακής δημόσιας υποδομής για την παροχή μιας συγκροτημένης «βιωματικής» εξερεύνησης της Πολιτιστικής Διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, αλλά και για τη συγκρότηση ενός ψηφιακού αποθετηρίου για τους κόμβους- αρχαιολογικούς χώρους της διαδρομής.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι αποτελεί προάγγελο και άλλων προγραμμάτων και προσκλήσεων σε ΟΛΕΣ τις Περιφέρειες της χώρας. Οικοδομείται έτσι ένα υγιές ψηφιακό περιβάλλον για τα μνημεία, την εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα και τους πολίτες του κόσμου.

Ο πιο φιλόδοξος, όμως, στόχος της συνεργασίας μας με την COSMOTE είναι η διαμόρφωση, σε απόλυτη συνεργασία με τους θεσμούς της πολιτείας, του θεσμικού και αξιακού περιβάλλοντος των ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στον πολιτισμό.

diazoma_cosmote_logo