Γρήγορη μετάβαση

Εταιρικά Μέλη: Ένας θεσμός γεννιέται – ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Ο ΣΕΒ είναι ενεργό εταιρικό μέλος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» από το 2016. Ιδρύθηκε το 1907 ως Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, με 200 επιχειρήσεις-μέλη του βιομηχανικού και του βιοτεχνικού κόσμου της Αθήνας και του Πειραιά.

Σήμερα, αποτελείται από μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδα, οι οποίες εκπροσωπούν το 50% περίπου της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ως ανεξάρτητος και ενεργός εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας, έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια μετασχηματισμού της Ελλάδας σε μια παραγωγική, βιώσιμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία με ισχυρούς θεσμούς. Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του ΣΕΒ.

O ΣΕΒ και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» διοργανώσανε ημερίδα με θέμα τα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», η οποία είχε ως στόχο να κατανοήσουν, τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς, όσο και οι επιχειρήσεις τι σημαίνει ανοικτά δεδομένα στον πολιτισμό αλλά και την προστιθέμενη αξία των δεδομένων στην οικονομία.

Ο ΣΕΒ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια του Σωματείου να αναπτύξει συνέργειες ανάμεσα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα με στόχο να φέρουμε τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΔΙΑΖΩΜΑ-ΣΕΒ-ΔΤ